Stichting Odensehuis Amsterdam Zuid

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Amsterdam
Webadres
www.odensehuis.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

Ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie en hun naasten in Amsterdam Zuid en omgeving
Initiatief tot en participatie in projecten gericht op een dementievriendelijke omgeving - bieden van zorgpauzes (vorm van respijtzorg) en mantelzorgondersteuning.
Begeleiding en training van vrijwilligers, actief voor genoemde doelgroepen