Stichting Odensehuis Amsterdam Zuid

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Amsterdam
Webadres
www.odensehuis.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

- Ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie en hun naasten in Amsterdam Zuid en omgeving

- Activiteiten en dagprogramma’s voor participanten met en zonder WMO-indicatie, zowel vanuit de WMO experimenten als de Sociale Basis

- Initiatief tot en participatie in projecten gericht op een dementievriendelijke omgeving

- Mantelzorgondersteuning

- Begeleiding en training van vrijwilligers en stagiaires, actief voor genoemde doelgroepen