Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Utrecht
Webadres
www.nivel.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

- Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek inclusief kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling en multilevel analyse;

- Opzetten en beheren van registratiesystemen van beroepsbeoefenaren in de zorg;

- In stand houden van een digitaal kenniscentrum en bibliotheek.

Certificaatkenmerken - ISO 27001


Getoetst op
ISO 27001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Nivel zorgregistraties: Informatiebeveiliging gerelateerd aan het verzamelen, beheren en analyseren van gegevens uit elektronische patiëntendossiers van zorgverleners ten behoeve van onderzoek, conform het verwerkingsregister en in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid d.d. 05-10-2022.

Certificaatkenmerken - NEN 7510


Getoetst op
NEN 7510
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Nivel zorgregistraties: Informatiebeveiliging gerelateerd aan het verzamelen, beheren en analyseren van gegevens uit elektronische patiëntendossiers van zorgverleners ten behoeve van onderzoek, conform het verwerkingsregister en in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid d.d. 05-10-2022