Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Utrecht
Webadres
www.nivel.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

- Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek inclusief kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling en multilevel analyse;

- Opzetten en beheren van registratiesystemen van beroepsbeoefenaren in de zorg;

- In stand houden van een digitaal kenniscentrum en bibliotheek.