Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o.

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Breda
Webadres
www.imwbreda.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

Algemeen Maatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk Werk MBO
Crisisdienst Maatschappelijk werk West Brabant
Bemoeizorg
Sociaal Raadsliedenwerk
Psychosociale Hulp bij Schulden
Schuldpreventie
Coördinatie Vrijwilligerswerk
Deelname Sociale Wijkteams