Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Utrecht
Webadres
www.igj.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

• Het toezicht op de gezondheidszorg en jeugdhulp en op de kwaliteitswaarborgen van alle medische producten binnen het toezichtgebied van de inspectie;

• De opsporing van strafbare feiten in het toezichtgebied van de inspectie;

• De toestemmingverlening of advisering daarover in het taakgebied van de inspectie;

• De gegevensregistratie die aan de inspectie is opgedragen;

• De advisering aan de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie van VWS;

• De ondersteuning van burgers bij vragen en klachten.