Gemeente Hilversum

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Hilversum
Webadres
https://www.hilversum.nl/

Certificaatkenmerken - Kwaliteitskader NVVK


Getoetst op
Kwaliteitskader NVVK
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

- Vroegsignalering
- Aanmelding en plan van aanpak
- Crisisinterventie
- Informatie en advies
- Intake
- Stabilisatie
- Duurzaam financiële dienstverlening
- Schuldbemiddeling
- Betalingsregeling
- Herfinanciering
- Dwangakkoord
- Wsnp
- Afbouw en nazorg