Forte Welzijn

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Groesbeek
Webadres
www.fortewelzijn.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

Het certificaat heeft betrekking op de volgende vormen van dienstverlening in Berge en Dal en Overbetuwe:
- Opbouwwerk
- Jongerenwerk
- Buurtsportcoach / sportstimulering
- Opvoedingsondersteuning (onder projectnaam Forte Thuis)
- Vrijwilligersondersteuning (vanuit Forte Welzijn Vrijwilligerssteunpunt OVB  en Vrijwilligerssteunpunt Berg & Dal)
- Stimulering participatie (activiteitenbegeleiding vanuit Forte Welzijn Inloop en Inloop plus/welzijn coaches)
- Deelname wijk-sociale teams (deelname vanuit opbouwwerk aan sociale teams)
- Mantelzorgondersteuning
- Ondersteuning geldzaken (vanuit Forte Welzijn onder projectnaam Forte Geldzaken )
- Management, ondersteunende diensten