Stichting Perspektief

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Delft
Webadres
www.perspektief.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope
Het bieden van beschermd wonen, (ambulante) begeleiding en maatschappelijke opvang binnen de Wet langdurige zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Forensische Zorg, en voorzien in de (crisis) opvang en (ambulante) begeleiding binnen de aanpak van huiselijke geweld in regio Zuid-Holland