Odensehuis Wageningen e.o.

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Wageningen
Webadres
www.odensehuisgelderland.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

• Creëren van ontmoeting en meedoen voor en door mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie, hun naasten, vrienden en buurtgenoten in Wageningen en omgeving.
• Ondersteunen dat mensen met geheugenverlies en/ of beginnende dementie langer en beter thuis kunnen blijven wonen.
• Stimuleren van een dementievriendelijke samenleving door bewustwording, interventies en activiteiten en samen leren.
• Begeleiding en training van vrijwilligers, actief voor genoemde doelgroepen.