Harmen Hagg(Zorg- en Wooncentrum De Haven)

Durf te denken!"

De auditors van CIIO dagen ons uit om creatiever na te denken over ons kwaliteitssysteem. Dragen onze instrumenten voldoende bij aan onze bedoeling en onze visie op zorg? En wat merken onze cliënten daarvan?

10 jaar lang was De Haven HKZ gecertificeerd. Dit heeft de organisatie veel gebracht. Toch besloot de organisatie het over een andere boeg te gooien. “We vroegen ons op een gegeven moment af: hoe komen we verder? Hoe kunnen wij onze kwaliteit op een hoger plan brengen? We bleven een beetje hangen en dreigden te verzanden in kleine details. We kwamen al snel uit op CIIO. De CIIO-maatstaf is minder voorschrijvend dan de HKZ norm. Dat biedt ons meer ruimte om onze eigen koers te varen en ons kwaliteitssysteem flexibeler in te richten. Dat is belangrijk omdat de wereld om ons heen snel verandert. Dat vergt van ons dat wij ons aanpassen. Tegelijkertijd hechten wij aan het behoud van onze eigen identiteit.

Is de kwaliteitsnorm die je kiest dan zo bepalend voor de manoeuvreerruimte van een organisatie? Zo ver wil Harmen niet gaan. “Het gaat om de combinatie van normen waaraan je als organisatie wilt voldoen en de wijze waarop auditoren daarmee omgaan tijdens een audit.” Hoe was jouw ervaring met de auditoren van CIIO? Harmen: “Auditoren van CIIO zijn streng, maar rechtvaardig. Ze zijn vasthoudend als het gaat om naleving van de normen, maar houden goed rekening met onze cultuur en onze manier van werken. Ze kijken goed naar wat er al is. De auditoren zijn oprecht geïnteresseerd in wat we doen, hoe we dat doen en wat we daarmee wel en niet bereiken. Dat is maatwerk. Uniek aan CIIO is dat zij ook oog hebben voor zaken die wij goed geregeld hebben. Zo hebben onze zorgmedewerkers een compliment gekregen voor de planmatige wijze waarop ze de zorg uitvoeren en we hebben een compliment gekregen voor de ruimte die we geven aan mensen om zich te ontwikkelen. De complimenten werden onderbouwd en helder uitgelegd. Dat heeft veel waarde en heeft gewicht omdat het komt van auditoren met veel verstand van de zorg en met veel praktijkervaring.

Hoe was de reactie van de medewerkers waar auditoren van CIIO mee gesproken hebben? “Ik let altijd goed op de reacties van de medewerkers. Zij waren na afloop erg enthousiast. Ze vertelden me dat ze ongelooflijk leuke gesprekken hadden gevoerd. Daaruit leid ik af dat de auditors van CIIO beschikken over goede gesprekstechnieken en een uitnodigende houding. Mensen voelen zich veilig en willen dan graag iets vertellen over hun werk.

En? Hebben jullie het certificaat gekregen? “Ja! En daar zijn we heel blij mee. We hebben daarbij ook een uitgebreide rapportage ontvangen met aandachtspunten waar we nu aan werken. We pakken deze met vertrouwen op en zien de auditors van CIIO volgend jaar graag weer langskomen om ze te laten zien wat we dan bereikt hebben.

 

Interview: juli 2015

Andere klantverhalen

Paul Goossens (Mgr Hanssen)
"Als ‘critical friend’ helpt CIIO ons op prettige en constructieve wijze aan waardevolle inzichten."  
Lees meer
Evelien Khandekar en Roelinca Langelaar (Dutch Boosting Group)
“De maatstaf van CIIO hielp ons om de certificering in te richten op een manier die bij onze organisatie past”  
Lees meer
Jarno Voigt en Remmert van Haaften  (Maatschap voor Communicatie)
“CIIO heeft zich echt in ons verdiept en weet zo de norm in de juiste context te plaatsen”  
Lees meer
Margot Goorts-Donders en Esther Schelfaut  (GGD Brabant-Zuidoost)
"De audit voelt niet als een checklist, maar zet je écht aan het denken."  
Lees meer