Vincenza Spijker(Opvoedpoli)

CIIO helpt om de kwaliteit van zorg centraal te laten staan.

CIIO is ons door onze toenmalige financieel directeur aanbevolen” vertelt Vincenza Spijker van de Opvoedpoli. “Het kennismakingsgesprek maakte direct duidelijk dat we een gelijke visie op kwaliteit en de rol van een kwaliteitsmanagementsysteem hadden. De kwaliteit van zorg staat centraal, niet het managementsysteem.” Andere sterke punten die Vincenza en haar college Dieneke van der Meij over CIIO noemen zijn het meedenken zonder de onafhankelijkheid en kritische toetsing te verliezen, de prettige manier van gesprekken voeren en de goede bereikbaarheid en snelle reacties.

De Opvoedpoli is een snel groeiende onderneming die werkt volgens de principes van celdeling van Eckart Wintzen. Inmiddels zijn er 12 Opvoedpoli’s. Vincenza is directeur van de locaties Amsterdam Zuid-West en Amsterdam Centrum, Dieneke van de vestiging in Alkmaar. Beiden zijn ze grondleggers van het huidige kwaliteitsmanagementsysteem van de Opvoedpoli.

We zijn met ISO-certificering gestart omdat we de kwaliteit van onze dienstverlening willen borgen. Onze ervaringen met HKZ zijn minder positief, het remt het ondernemerschap en is omslachtig.” geeft Vincenza aan.

Met de certificering wil de Opvoedpoli ook een krachtig signaal naar de omgeving afgeven, dat ze staat voor kwaliteit. En dat ze zich daar ook kritisch op durft te laten toetsen.

Dieneke vertelt dat een slimme combinatie tussen locatie-specifieke en Opvoedpoli-brede werkwijzen is ontwikkeld die medewerkers faciliteert. “Waarbij we continue kritisch blijven volgen welke waarde bepaalde procedures toevoegen aan de klantvraag. Als dat te beperkt is, schaven we bij. We willen het systeem licht houden, voorkomen dat het ‘moeten’ wordt voor onze medewerkers. Dit is ook expliciet aan de orde geweest in onze directiebeoordeling, die we op een tweedaagse hebben uitgevoerd.”

De Opvoedpoli is positief over de samenwerking met CIIO. Er wordt goed doorgevraagd, maar op een prettige manier. Medewerkers vonden het ‘meevallen’ en gaven aan het prettig te vinden om over het werk te kunnen praten. “En we zijn er absoluut niet makkelijk van af gekomen, CIIO houdt ons goed scherp. De verbeterpunten die ze hebben aangegeven, hebben me zelfs een deel van mijn kerstvakantie gekost.” geeft Dieneke lachend aan.

Tot slot geeft de Opvoedpoli nog een verbeterpunt aan CIIO mee: “Kijk goed naar vervanging bij ziekte. Door uitval van de lead-auditor op het laatste moment kon één van de locatiebezoeken niet doorgaan. En dat vonden ze daar erg jammer, ze wilden heel graag laten zien wat ze deden.”.

En zo is deze partnerbeoordeling ook weer netjes uitgevoerd en vastgelegd.” glimlacht Vincenza als uitsmijter.

 

Interview: juli 2012

Andere klantverhalen

Paul Goossens (Mgr Hanssen)
"Als ‘critical friend’ helpt CIIO ons op prettige en constructieve wijze aan waardevolle inzichten."  
Lees meer
Evelien Khandekar en Roelinca Langelaar (Dutch Boosting Group)
“De maatstaf van CIIO hielp ons om de certificering in te richten op een manier die bij onze organisatie past”  
Lees meer
Jarno Voigt en Remmert van Haaften  (Maatschap voor Communicatie)
“CIIO heeft zich echt in ons verdiept en weet zo de norm in de juiste context te plaatsen”  
Lees meer
Margot Goorts-Donders en Esther Schelfaut  (GGD Brabant-Zuidoost)
"De audit voelt niet als een checklist, maar zet je écht aan het denken."  
Lees meer