Hoe draait de tent? Dat is nu typisch zo’n vraag die je van een auditor van CIIO kunt verwachten.”, aldus Jan Kramer, algemeen directeur van het Kohnstamm Instituut. “CIIO helpt ons elk jaar weer om stil te staan bij onze doelstellingen. Weg van de waan van de dag. Die frisse blik van buiten is zeldzaam en bijzonder waardevol.” Irma Heemskerk kan dit beamen: “Ik ben me als kwaliteitscoördinator steeds meer bewust hoe belangrijk het is voor onze organisatie om doelen te stellen en deze te halen. De audits van CIIO helpen ons om hierop te sturen.

Het Kohnstamm Instituut is een gerenommeerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Het Instituut heeft een nauwe band met de Universiteit van Amsterdam. Sinds oktober 2009 functioneert zij als zelfstandige BV binnen de UvA-holding.
Jan: “Voor oktober 2009 vielen we onder het kwaliteitsregime van de UvA. Na onze verzelfstandiging hebben we ons eigen kwaliteitssysteem opgezet en gekozen voor CIIO als certificerende instelling.” Waarom hebben jullie voor CIIO gekozen? Jan: “Dat was de keuze van mijn voorgangster. Ik kende CIIO niet toen ik hier startte, maar ik heb inmiddels goede ervaringen met dit bureau. De aanpak is goed. Ik kan ieder onderzoeksbureau CIIO aanraden.

Hoe verlopen de auditgesprekken? Irma: “Medewerkers hebben vaak niet echt het gevoel dat het een audit is: er wordt geen puntenlijstje afgewerkt. Natuurlijk letten de auditors van CIIO op specifieke zaken, dat zie je terug in hun rapportage, maar tijdens het gesprek merk je dat nauwelijks.” Dat klinkt prettig, maar is CIIO dan wel kritisch en secuur genoeg? Irma: “De bevindingen zijn altijd scherp en to the point. Elke audit legt CIIO haar vinger op plekken die wij kunnen verbeteren. Dat zijn nooit dingen die in onze ogen niet nuttig zijn. Auditors letten extra op die onderdelen die kritisch zijn voor ons bedrijfsproces.

Wat leveren de externe audits op? Irma: “Vorig jaar hebben wij de bescherming van privacygevoelige gegevens aangescherpt naar aanleiding van de externe audit.” Jan: “Dit jaar heeft CIIO ons erop gewezen dat het verstandig is onze stakeholderanalyse te koppelen aan onze toekomstdoelen en -verwachtingen. Meer vooruitkijken dus. Daarnaast hebben we aanbevelingen gekregen waarmee we ons interne auditproces kunnen aanscherpen.” Irma vult aan: “Tijdens de terugkoppeling heeft CIIO overigens altijd oog voor de zaken die goed geregeld zijn. Ook dat is heel nuttig om te weten.” Jan: “CIIO refereert altijd aan het nut van haar bevindingen voor onze procesgang.

Wat kan CIIO van jullie leren? Hebben jullie nog verbeterpunten voor ons? Jan: “Ik kan nergens vinden waar de letters CIIO nu eigenlijk voor staan*. Verder vind ik dat jullie best wat meer reclame mogen maken. De naam van CIIO is bij veel onderzoeksbureaus nog niet bekend.

* [red.] Hierbij antwoord op de vraag van Jan Kramer. De letters CIIO staan voor:

CI: Certificerende Instelling
I: voor Inspirerend / Integer / Intelligent / Innovatief / Interactief
O: Onderzoek

 

Interview: november 2015

Andere klantverhalen

Paul Goossens (Mgr Hanssen)
"Als ‘critical friend’ helpt CIIO ons op prettige en constructieve wijze aan waardevolle inzichten."  
Lees meer
Evelien Khandekar en Roelinca Langelaar (Dutch Boosting Group)
“De maatstaf van CIIO hielp ons om de certificering in te richten op een manier die bij onze organisatie past”  
Lees meer
Jarno Voigt en Remmert van Haaften  (Maatschap voor Communicatie)
“CIIO heeft zich echt in ons verdiept en weet zo de norm in de juiste context te plaatsen”  
Lees meer
Margot Goorts-Donders en Esther Schelfaut  (GGD Brabant-Zuidoost)
"De audit voelt niet als een checklist, maar zet je écht aan het denken."  
Lees meer