Recent ging een auditteam van CIIO op bezoek bij consultancybureau Equalis Strategy & Modeling voor een toetsing op de ISO 20252, de norm voor onderzoeksbureaus. 
Equalis geeft advies in markten waar de overheid een sturende rol heeft, zoals de zorgmarkt en is één van de eerste bureaus die de overstap van CQI naar ISO 20252 heeft gemaakt. Reden genoeg om hier met Piet Stam (partner en medeoprichter) en Florentine Disch (consultant en kwaliteitsmanager) eens over in gesprek te gaan.

Florentine geeft aan waarom Equalis de overstap heeft gemaakt: “We hebben het ISO-certificeringstraject best onder hoge druk uitgevoerd: vanwege een aanbesteding hadden we een strakke deadline. Maar we wilden het werken volgens de ISO-norm ook zelf, het sloot aan bij de professionaliseringsslag van ons bureau.” Piet voegt toe: “Die toenemende vraag naar aantoonbare kwaliteit zien we breder in de markt trouwens. Maar het past ook bij ons bureau: wij geven onafhankelijk en analytisch onderbouwd   De ISO 20252 uit 2012 is een norm voor onderzoeksbureaus (markt-, opinie- en sociaal onderzoek). Deze norm bevat eisen ten aanzien van het managementsysteem van de organisatie (o.a. werving en opleiding, procedures, documentbeheer, privacy, uitbesteding, evalueren en verbeteren) en ten aanzien van de beheersing van het onderzoeksproces (aansturen van onderzoek, dataverzameling, datamanagement & dataverwerking en rapportage).

advies, meestal met een sterk kwantitatieve onderbouwing. In feite wordt de gedegenheid van ons bureau hiermee onderstreept.” 

Hier lag Equalis’s basis voor de overstap naar ISO 20252: “Toen de CQI-accreditatie stopte, hadden we behoefte aan een voortzetting van de externe toetsing. Die vonden we in de ISO 20252, de norm voor onderzoeksbureaus. Want onze drive lag niet alleen extern, in de markteisen. We hebben gemerkt dat dit traject ons nadrukkelijk helpt om gestructureerd onze werkprocessen steeds beter op orde te krijgen. En om elkaar te helpen bij, en waar nodig aan te spreken op, de borging van de kwaliteit van onze adviezen. Eigenlijk is ISO 20252 een voertuig voor continue professionalisering van onze medewerkers en daarmee van ons bureau.”

Florentine en Piet hebben recent een rondje langs de medewerkers gedaan, over wat dit certificeringstraject hen heeft opgeleverd. “Natuurlijk kost het ook extra inspanning en is het soms lastig, bijvoorbeeld om bij een strakke deadline toch het 4-ogen-principe toe te passen. Maar echt iedereen was positief. Minder foutgevoelig, beter gebruik van de systemen als Stata en Sharepoint, herleidbaarheid van de genomen stappen, betere afspraken met onze onderaannemers….zo maar een paar verbeteringen die zij ons terug gaven. Eén van de medewerkers, die verwacht had dat de ISO-auditor een afvinklijst zou afwerken, was aangenaam verrast dat vooral gesproken werd over het waarom van zijn handelen. Ook de vraag naar de effectiviteit (werkt het?) zette hem op een plezierige wijze aan het denken.

De samenwerking met CIIO in dit traject is erg prettig verlopen, geeft Florentine aan: “Jullie wisten in de uiteindelijke audit de goede vragen te stellen, zoals wel uit de observatie van die medewerker blijkt. Maar ook in het voor- en natraject was het auditteam goed bereikbaar en altijd bereid om vragen te beantwoorden rondom normuitleg. Plezierig hierbij was de pragmatische insteek, geen formele of abstracte toelichtingen. Het was toch nieuw voor ons en uiteindelijk is zo’n certificeringstraject ook gewoon spannend.

Deze ervaringen delen kan voor andere (potentiële) overstappers ook waardevol zijn. Dat geldt ook voor meer inzicht in bruikbare, werkende tools op diverse aspecten van de ISO-norm.” geeft Piet tot slot nog als wens richting CIIO aan. Natuurlijk neemt CIIO die uitdaging, met inachtneming van haar onafhankelijke toetsende rol, graag aan.

 

Interview: november 2016

 

Andere klantverhalen

Paul Goossens (Mgr Hanssen)
"Als ‘critical friend’ helpt CIIO ons op prettige en constructieve wijze aan waardevolle inzichten."  
Lees meer
Evelien Khandekar en Roelinca Langelaar (Dutch Boosting Group)
“De maatstaf van CIIO hielp ons om de certificering in te richten op een manier die bij onze organisatie past”  
Lees meer
Jarno Voigt en Remmert van Haaften  (Maatschap voor Communicatie)
“CIIO heeft zich echt in ons verdiept en weet zo de norm in de juiste context te plaatsen”  
Lees meer
Margot Goorts-Donders en Esther Schelfaut  (GGD Brabant-Zuidoost)
"De audit voelt niet als een checklist, maar zet je écht aan het denken."  
Lees meer