Wynand Visser(De Basis)

"De CIIO-Maatstaf leert je op een andere manier nadenken over de organisatie."

We zijn heel gelukkig met onze overstap naar CIIO en de CIIO-Maatstaf’ zegt Annelies van der Lubbe, kwaliteitsfunctionaris van De Basis. ‘De manier van auditen van CIIO is niet controlerend, maar meedenkend, en de CIIO-Maatstaf is echt van toegevoegde waarde, het leert je op een andere manier nadenken over de organisatie’. Dit wordt bevestigd door Wynand Visser, sectormanager ‘Voorheen had ik vaak het gevoel dat ik gecontroleerd werd. Bij de audit van CIIO voelde het tegenovergesteld, geen verantwoording, maar geïnteresseerd en meedenkend over wat beter kan. Er kwamen verbeterpunten uit waar we echt wat aan hebben’.

De Basis is een kleine gespecialiseerde organisatie die maatschappelijke dienstverlening, training en nazorg biedt aan veteranen, maar steeds meer ook aan andere mensen van bijvoorbeeld politie en brandweer, die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Bijzonder is de nauwe samenwerking die De Basis heeft binnen het LZV, Landelijk Zorgsysteem Veteranen.

Wynand: ‘In het LZV bieden we met 15 instellingen gezamenlijk diensten aan voor veteranen, van 1e lijns maatschappelijk werk, tot 3e lijns topklinische behandeling. De Basis functioneert als toegangsloket en eerste lijn. We hebben samenwerkingsafspraken gemaakt, ook over Kwaliteit. We zijn ook gestart met interne audits op deze afspraken, waarbij auditoren van verschillende organisaties meedoen.

Tot vorig jaar was de Basis HKZ-gecertificeerd. Na de overname van de verzorgingsunit van de Basis door een andere zorgorganisatie, bleek HKZ niet meer passend voor de organisatie. Na een uitgebreide selectieprocedure kwam CIIO vervolgens als beste kandidaat uit de bus: persoonlijk, maar toch professioneel en zakelijk.

Adinda Liebeton, manager Staf licht de keuze toe. ‘We wilden een kwaliteitssysteem waarin we regelen wat er echt toe doet. We wilden af van de focus op procedures opstellen en doen wat daarin staat. De werkwijze van CIIO helpt ons daarbij, door de focus op ware risico’s’.

De Basis is vooral ook enthousiast over de CIIO-Maatstaf. ‘Lekker compact en toegankelijk. We willen de reflectie op onze jaarplannen deze maand ook gaan doen volgens de thema’s van de Maatstaf. Het geeft een goede structuur’ geeft Adinda aan. Annelies vult aan: ‘Ook willen we de interne auditoren gaan scholen in de CIIO-Maatstaf en de meer waarderende manier van auditen’.

De overstap van HKZ naar de CIIO-Maatstaf heeft geen grote consequenties gehad voor het beschreven kwaliteitssysteem. Annelies: ‘We hebben op een aantal kleine onderdelen zaken moeten aanpassen, verder is het kwaliteitssysteem hetzelfde gebleven’. ‘De kunst is nu het kwaliteitssysteem nog eenvoudiger en handzamer te maken’ vult Adinda aan.

De Basis is dus positief over de samenwerking met CIIO. Als enige mogelijke verbeterpunt voor CIIO wil Annelies nog noemen: ‘Het houden aan de eigen tijdslijnen, met name voor het verslag’. Maar relativeert ze ‘Dit is eigenlijk niet zo belangrijk vergeleken bij alle positieve punten’.

 

Interview: mei 2013

Andere klantverhalen

Miki Peric (Eneco)
“Flexibele manier van auditen, waarbij de focus echt op ons proces en de daarin te behalen winst lag.”  
Lees meer
Jacqueline Vonk en Eveline Geusen (Lumens)
"Het gaat ons niet om het diploma, maar om het proces."  
Lees meer
Mirelle Bouts en Tamara van Pinxteren (Hogeschool Rotterdam)
"Jullie verstaan de kunst om een gesprek zo te voeren dat een medewerker altijd het gesprek verlaat met goede ideeën."  
Lees meer
Iemke Imhof (JBR)
"Ons motto is: morgen beter worden dan vandaag."  
Lees meer