Helma Born(Procap)

“We doen het goed…of we doen het niet.”

Met deze duidelijke uitspraak begint het interview met Helma Born, directeur van Procap. Procap verzorgt projectmanagement, advies, opleidingen en interim-management op het gebied van, zoals Helma zegt “gebieden, gebouwen en verbindingen”. Ruimtelijke ontwikkelingen vormen de kern van de werkzaamheden van Procap. En juist daar lag ook de trigger om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verder op te pakken. “Natuurlijk, ook binnen de eigen bedrijfsvoering, zoals op het gebied van vervoersmanagement en middelenverbruik (energie, papier, catering), is winst behaald. De echte MVO-uitdaging lag binnen het primaire proces, wat kun je daar voor verschil maken?” geeft Helma aan. “Dit heeft best wat tijd en moeite gekost. We hebben met ons team veel gesprekken hierover gevoerd, ook hebben we opdrachtgevers bevraagd op waar zij op letten. Belangrijk vonden wij de koppeling met onze waarden, ons team en onze werkwijze, en dus met ons huidige kwaliteitssysteem.” Na deze gesprekken is Procap een jaar geleden ‘gewoon’ aan de slag gegaan met diverse maatregelen (zie kader), in het kader van ‘operatie kikker’. “Dit past ook goed bij ons bureau, we zijn toch een team van ‘doeners’ die al snel aan de slag gaan en werkende weg de resultaten analyseren en indien nodig daarop bijsturen. Meer DCAP dan PDCA, eigenlijk”, lacht Helma.

Helma geeft meerdere redenen om Procap op MVO te laten toetsen door CIIO: “We vinden de reflectie waardevol, doen we de goede dingen? Ook in het kader van ‘practise what you preach’ past dit bij ons: meten is weten en wees niet bang om jezelf de maat te laten nemen. Daarnaast willen we onze resultaten ook aan de buitenwereld kunnen laten zien. Niet alleen omdat we trots op onze prestaties zijn, maar ook omdat dat commercieel slim is.”  

Maar waarom door CIIO, en niet door één van de andere certificerende instellingen? “Omdat wij ons MVO-beleid hebben geïntegreerd in ons door CIIO gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, is toetsing door CIIO een logische keuze. Bovendien werkt de Maatstaf prettig, zowel de CIIO Maatstaf als de MVO Maatstaf. Het is een praktische vertaling die aansluit bij wat wij doen. Op deze wijze lukt het om MVO te laten aansluiten bij dat wat voor ons en onze opdrachtgevers er toe doet en waar we goed in zijn. Medewerkers zijn zo snel intrinsiek gemotiveerd om mee te denken en doen.”

Helma ziet nog wel uitdagingen. Zo zijn veel opdrachtgevers, die zich bij Procap met name in de (semi-)publieke sector bevinden, in haar ogen nog te weinig bezig met MVO. “Het levert extra punten op bij centrale inkoopafdelingen, maar de werkelijke opdrachtgever kijkt verder. Die zoekt vooral naar ‘social return’ van zijn en dus ook onze activiteiten.” Hoe voeg je daar nog meer waarde toe en kun je je daar dus ook op onderscheiden? Eén van de vragen waar Helma graag eens met een aantal andere ‘MVO-ers’ over zou willen doordenken. Wie voelt zich geroepen? CIIO wil dat gesprek graag faciliteren!

 

Concrete opbrengsten MVO
Intern Extern
Kleinere en zuinigere leaseauto’s gebruiken. Overdragen van kennis & kunde aan organisatie opdrachtgever (“als wij weggaan is onze kennis van het project geborgd in de organisatie”).
Gebruik OV-kaart & OV-fiets medewerkers faciliteren. Begeleiden opdrachtgevers o.b.v. waardemanagement: denken in functies (wat moet het doen?) in plaats te kiezen voor voorgeschreven oplossingen. Zo worden alternatieven gevonden met betere prestaties voor lagere kosten.
Overschakelen op groene energie. Tijdens de uitvoering van projecten zal de Procap-adviseur waar mogelijk en noodzakelijk: de ruimtelijke opgave herijken, zo hoog mogelijke ambities formuleren, zorgen dat alle relevante stakeholders meedoen, minstens één schaalniveau hoger kijken dan het plan, een combinatie maken tussen procesmanagement en projectbeheersing, betrouwbaar zijn, flexibel zijn en tempo maken.
Cateringproducten inkopen in grotere verpakking. Professionalisering organiseren rondom duurzaam aanbesteden.
Reisafstand als afwegingsaspect bij teamsamenstelling voor opdrachten. Partners selecteren o.b.v. MVO-kennis & -kunde.

 

Interview: januari 2012

Andere klantverhalen

Paul Goossens (Mgr Hanssen)
"Als ‘critical friend’ helpt CIIO ons op prettige en constructieve wijze aan waardevolle inzichten."  
Lees meer
Evelien Khandekar en Roelinca Langelaar (Dutch Boosting Group)
“De maatstaf van CIIO hielp ons om de certificering in te richten op een manier die bij onze organisatie past”  
Lees meer
Jarno Voigt en Remmert van Haaften  (Maatschap voor Communicatie)
“CIIO heeft zich echt in ons verdiept en weet zo de norm in de juiste context te plaatsen”  
Lees meer
Margot Goorts-Donders en Esther Schelfaut  (GGD Brabant-Zuidoost)
"De audit voelt niet als een checklist, maar zet je écht aan het denken."  
Lees meer