Dat zegt Rob van der Hoorn, directeur van Hobéon, als hem naar de nieuwe Maatstaf 2016 wordt gevraagd. “We maken als bedrijf een behoorlijke ontwikkeling door en de ontwikkeling van ons kwaliteitssysteem (en jullie toetsing daarvan) loopt daar mooi mee op.” Voor Hobéon, een adviesbureau voor strategische vraagstukken van onderwijs- en kennisinstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en overheidsinstellingen, is het recente Overgangsonderzoek geen abrupte overgang maar een geleidelijke ontwikkeling. “In september 2015 hebben jullie bij ons een Oriëntatieonderzoek uitgevoerd, dat gaf al een goed beeld van waar we goed op weg waren en waar nog aandachtspunten lagen. De uitkomst van het recente Overgangsonderzoek gaf daarom geen onaangename verrassingen." 

De nieuwe Maatstaf helpt Hobéon juist goed om die bedrijfsontwikkeling te stimuleren en te borgen. “Zo willen we onze portefeuille op het gebied van advisering versterken”, geeft Wienke Blomen, de andere directeur van Hobéon, aan. “Het belang dat vanuit de Maatstaf aan competentiemanagement wordt gehecht, ondersteunt en scherpt bijvoorbeeld onze zoektocht naar de juiste nieuwe adviseurs: welke competenties hebben wij voor deze groeiambitie nodig?
Rob van der Hoorn vult aan: “Wij hadden altijd al een risicoparagraaf in ons ondernemingsplan. Maar met de jaren, mede door de spiegeling vanuit de Maatstaf-onderzoeken, is dit verbreed en verstevigd naar een bruikbare omgevingsanalyse waarin we ook andere aspecten, zoals marktontwikkelingen, wet- & regelgeving, politieke trends en ons personeelsbestand in meenemen. Politieke ontwikkelingen, zoals rondom het accreditatiestelsel binnen het hoger onderwijs, kunnen grote invloed hebben op ons werk. Daar moeten we dus goed van op de hoogte zijn en op anticiperen.

Het krachtige van CIIO is dat jullie geen vinklijstjes afwerken, maar dat jullie met ons en onze medewerkers hierover een goede dialoog aangaan.” vertelt Rianne Versluis, senior adviseur en kwaliteitsfunctionaris bij Hobéon. Zij geeft aan dat de CIIO-beoordelaars altijd goed ingelezen zijn en de ambities van de organisatie als uitgangspunt nemen. “Waar staat Hobéon nu, waar willen wij ons naartoe ontwikkelen en wat zijn daarbij de kansen en risico’s? Dat zijn eigenlijk de kernvragen van de gesprekken. Die daarbij zeker ook voldoende de diepte in gaan en vaak ook schuren. Het mooie hierbij is dat het kwaliteitsbewustzijn dat bij de medewerkers aanwezig is, wordt geactiveerd en geëxpliciteerd.” Dit is ook één van de redenen dat Hobéon zelf altijd bewust andere mensen inroostert voor de externe audit.
En ook het laatste onderzoek was er weer een strakke terugkoppeling, die duidelijk maakt waar we goed bezig zijn én waar we nog wat huiswerk hebben te doen. Hiermee houden jullie ons scherp.” geeft Rob van der Hoorn aan. “Spannend hierbij was natuurlijk nog wel wanneer het nu goed genoeg is. Met nieuwe normonderdelen komt ook nieuwe weging om de hoek kijken en dan is het altijd even afwachten of je ‘slaagt’. Maar dat is bij het Overgangsonderzoek goed verlopen, zowel het ‘slagen’ als de duidelijke toelichting wat echt beter kan en moet.” 

Tenslotte haakt Wienke Blomen in op de opmerking van het CIIO-team tijdens het laatste onderzoek, om in de interne audits wat meer te variëren.  Groepsgesprekken, een meer thematische audit of een complex project van begin tot eind volgen zijn variaties die waardevolle nieuwe inzichten kunnen geven. “Dit lijkt me ook in de externe audit waardevol. Groepsgesprekken, zoals dialoogsessies, zijn ook bijzonder waardevol. Voor jullie als auditor, maar ook voor ons als bedrijf. Medewerkers gaan dan gericht met elkaar in gesprek over bepaalde thema’s, zoals professionalisering of kennis delen. Dit heeft ook na de audit nog een positieve spin-off.

 

Interview: oktober 2016

Andere klantverhalen

Paul Goossens (Mgr Hanssen)
"Als ‘critical friend’ helpt CIIO ons op prettige en constructieve wijze aan waardevolle inzichten."  
Lees meer
Evelien Khandekar en Roelinca Langelaar (Dutch Boosting Group)
“De maatstaf van CIIO hielp ons om de certificering in te richten op een manier die bij onze organisatie past”  
Lees meer
Jarno Voigt en Remmert van Haaften  (Maatschap voor Communicatie)
“CIIO heeft zich echt in ons verdiept en weet zo de norm in de juiste context te plaatsen”  
Lees meer
Margot Goorts-Donders en Esther Schelfaut  (GGD Brabant-Zuidoost)
"De audit voelt niet als een checklist, maar zet je écht aan het denken."  
Lees meer