Paul Goossens(Mgr Hanssen)

"Als ‘critical friend’ helpt CIIO ons op prettige en constructieve wijze aan waardevolle inzichten."

Als cluster 2 school in het speciaal onderwijs richt Mgr. Hanssen zich op leerlingen die doof of slechthorend zijn, of een taal/spraakontwikkelingsstoornis hebben. “Ons doel is om de communicatieve redzaamheid dusdanig op peil te krijgen, dat onze leerlingen terug kunnen keren in het regulier onderwijs, en daarmee in de maatschappij”, zegt Paul Goossens, algemeen directeur bij Mgr. Hanssen. “Het is onze ambitie om deze uitstroom steeds verder te verbeteren. Mede daarom zijn we met CIIO voor de ISO9001-certificering gegaan.” 
“Om die ambitie waar te maken, moeten je kwaliteitsprocessen op orde zijn. De ISO9001 betekent voor ons constant sleutelen aan kwaliteit en de ontwikkeling van de eigen organisatie”, vervolgt Paul. “In combinatie met het KSO-keurmerk helpt deze certificering om al onze processen, van het primaire proces tot personeel, financiën en andere zaken, congruent aan elkaar op orde houden. We stellen het kind centraal, en dat vraagt om kwaliteitsmanagement dat over de volledige breedte van hoog niveau is.”


Directie en medewerkers van Mgr Hanssen (geheel rechts: Paul Goossens)

Nieuwe processen, nieuwe inzichten
“Onze kwaliteitsprocessen waren al goed op orde. Dat wilden we verifiëren door ons door een externe partij te laten monitoren en beoordelen, en zo te ontdekken waar kansen liggen om ons verder te verbeteren”, zegt Paul. “Met de ISO9001-certificering zijn een aantal nieuwe processen aan ons kwaliteitsmanagement toegevoegd. Zo hanteren we nu al vijf jaar een systeem van interne audits, waarvan we duidelijk de toegevoegde waarde ervaren. Hierdoor ontdekken we namelijk zelf systematisch verbeterpunten in de eigen processen.”
De interne audits sluiten volgens Paul naadloos aan op de bedrijfscultuur van Mgr. Hanssen. “In het kader van het Rijnlands model proberen we zaken uit het primaire proces zo laag mogelijk binnen de organisatie op te lossen, waarbij medewerkers medeverantwoordelijk zijn voor hoe de school functioneert.” Ook zijn er managementreviews en beoordelingen van partners in het kwaliteitsproces opgenomen. “Op advies van CIIO brengen we lessen uit verschillende managementrapportages en input vanuit partners bij elkaar. Dit vertalen we vervolgens door in het jaarplan voor het komende jaar.”

Keurmerk in de praktijk
Paul geeft een concreet voorbeeld van hoe de ISO9001 de kwaliteitsprocessen van Mgr. Hanssen in de praktijk heeft verbeterd: “Sommige kinderen nemen medicatie mee naar school, die vervolgens door de leerkracht veilig opgeborgen moet worden. Toen we de feedback van CIIO kregen dat dit niet consequent genoeg gebeurde, hebben we het protocol hiervoor herzien en verbeterd. Ook hebben we onze medewerkers hier bewust van gemaakt.” Paul ziet dat de medewerkers positief omgaan met dit soort adviezen. “Net als CIIO kijken zij naar het doel, en staan daarin open voor wat er nodig is om dit te bereiken.”

Betrokken en grondig
De samenwerking met CIIO omschrijft Paul als “constructief en prettig. We merken dat ze zich goed voorbereiden op de audits. Het programma hiervoor stellen we samen op. De audits zelf zijn grondig; de auditor interviewt mensen vanuit de hele organisatie, van HR en financiën tot onderwijsassistenten en management. Ook kijken ze in de klas mee om de praktijk te ervaren. Die betrokken aanpak levert waardevolle inzichten en bruikbare eyeopeners op. In CIIO hebben we een ‘critical friend’ die ons doorlopend scherp houdt op onze kwaliteitsprocessen.”

Andere klantverhalen

Evelien Khandekar en Roelinca Langelaar (Dutch Boosting Group)
“De maatstaf van CIIO hielp ons om de certificering in te richten op een manier die bij onze organisatie past”  
Lees meer
Jarno Voigt en Remmert van Haaften  (Maatschap voor Communicatie)
“CIIO heeft zich echt in ons verdiept en weet zo de norm in de juiste context te plaatsen”  
Lees meer
Margot Goorts-Donders en Esther Schelfaut  (GGD Brabant-Zuidoost)
"De audit voelt niet als een checklist, maar zet je écht aan het denken."  
Lees meer
Miki Peric  (Eneco)
“Flexibele manier van auditen, waarbij de focus echt op ons proces en de daarin te behalen winst lag.”  
Lees meer