Nieuwe SCAS norm bijna klaar!

Publicatiedatum: 23-07-2023

CIIO werkt mee aan de doorontwikkeling van de SCAS norm: een toetsingsschema voor sport medische instellingen.

CIIO ondersteunt als certificeerder bij de doorontwikkeling van normschema’s in verschillende branches. Zo ook bij de doorontwikkeling van de SCAS norm: een toetsingsschema voor sport medische instellingen, die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures en andere relevante gezondheidsproblemen. CIIO voerde onlangs de eerste pilot audit bij Corporate Vitality uit aan de hand van de vernieuwde norm. Hierbij is ook een nieuwe rapportagemethode toegepast, dat aansluit bij onze beoordelingsmethodiek van de CIIO Maatstaf.

De nieuwe norm wordt binnenkort besproken in de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). Wij houden jullie graag op de hoogte van de vervolgafspraken!

De nieuwe norm is een praktische invulling van zowel randvoorwaardelijke toetsing als professionele kwaliteitstoetsing, en is gericht op systematisch werken en verbeteren (PDCA) in plaats van beschrijven. De principes die we kennen vanuit de Maatstaf zijn hierbij toegepast op de sportmedische zorg. De norm gaat uit van het primaire proces en het vakmanschap van de zorgprofessional. Hierbij is er binnen de norm ruimte voor eigen invulling. Focuspunten zijn:

  • Faciliteren van een eenduidige manier van werken.
  • Aantoonbare verbetercyclus.
  • Vergroten van het lerend vermogen van de praktijk.
  • Borgen van kennis en expertise van inhoudelijke richtlijnen VSG door middel van certificering en visitatie.
  • Naar buiten toe aantoonbaar maken dat de SMI voldoet aan een kwaliteitsstandaard.

De SCAS certificering kent een cyclus van 5 jaar. Hierbij vindt in jaar 1 een audit plaats, uitgevoerd door CIIO. In de jaren 2-5 voeren vakgenoten een kwaliteitsvisitatiebezoek uit dat voldoet aan de vastgestelde criteria. Indien er geen kwaliteitsvisitatie plaatsvindt, voert de sport medische instelling een zelfevaluatie uit en rapporteert hierover aan CIIO.

Meer weten over de SCAS certificeringen van Sportmedische Instellingen? Zie Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg Instellingen.

Overige berichten

29-09-2023 - Focus = kwaliteit
12-09-2023 - Klantenmiddag op 8 november 2023
05-07-2023 - GGD Brabant-Zuidoost combineert NEN 7510 met CIIO Maatstaf in één onderzoek
09-05-2023 - Leren van klachten
17-04-2023 - Conferentie 'aanpak geldzorgen, armoede en schulden'
31-03-2023 - ATP-certificering postmasteropleiding Interventiekunde
01-02-2023 - CIIO geaccrediteerd voor ISO 27001:2022
20-12-2022 - Terugblik op 2022
19-12-2022 - Webinars ‘Andere kijk op Kwaliteit’ een succes!