Keurmerk Warm Incasseren

Publicatiedatum: 24-10-2020

De Stichting Warm Rotterdam zet zich, samen met ervaringsdeskundigen en partners in de stad, in om de situatie van de ruim 100.000 Rotterdammers die in armoede leven en/of problematische schulden hebben te verbeteren.

Eén van de doelstellingen is om de incassopraktijk aan te pakken en daarmee te voorkomen dat (incasso-)bedrijven enorm verdienen aan mensen met schulden. En hen juist de weg te wijzen naar schuldhulpverlening. Daarom is het Keurmerk Warm Incasseren ontwikkeld als stimulans en hulpmiddel om de incassopraktijk humaan in te richten. CIIO heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling hiervan en heeft onlangs woningcorporatie Havensteder als eerste Rotterdamse organisatie getoetst op het voldoen aan het Keurmerk.

Ben van Hoorn, betrokken manager bij Havensteder: “Voor ons was de toetsing op Keurmerk Warm Incasseren een mooie manier om de bevestiging te krijgen dat we met ons incassobeleid op de goede weg zitten. Veel gaat al goed. Persoonlijk contact is de sleutel tot succes. Daarom zetten we verschillende middelen in: bellen, e-mail, sms. En als niets werkt, gaan we langs. Daarnaast zijn we soepel in het treffen van een betalingsregeling, bieden we verschillende betaalmogelijkheden en kijken we verder dan alleen de huurschuld. We werken zo bijna al onze betaalachterstanden weg, zonder huisuitzettingen of tussenkomst van deurwaarders.
In de audit is ook gekeken naar onze bereikbaarheid, onze contracten met incassopartners en de manier waarop we als werkgever te werk gaan naar onze eigen medewerkers met schulden. Zo’n audit houd je scherp! Want ook bij ons waren er verbeterpunten en die pakken we nu op.
” 

 

Overige berichten

Coöperatief van medisch specialisten ASz als eerste in Nederland door CIIO gecertificeerd
Richtlijn RvA rondom corona-werkwijze geactualiseerd
Jaarbericht stichting VEMBO
CIIO Maatstaf Combi: 9001 & 27001
Interne audits in corona-tijd? Hier 5 tips om dit zo effectief mogelijk te doen.
Mondzorg024 HKZ-gecertificeerd
Hercertificering valide exameninstrumenten mbo
JBR vernieuwt ACP en ISO/Maatstaf certificaat in combi-audit
Corona-maatregelen CIIO