Even voorstellen: Anne Marie Weggelaar

Publicatiedatum: 22-06-2015

Anne Marie Weggelaar is getrouwd, heeft 3 kinderen in de middelbare schoolleeftijd en woont in Amersfoort. Anne Marie is recent gepromoveerd, op onder andere onderzoek naar hoe in verschillende Europese landen kwaliteitsverbetering in ziekenhuizen tot stand komt. 

Onderzoeken hoe iets in elkaar steekt is één van de leukste aspecten van het auditwerk dat ik voor CIIO doe” zegt Anne Marie. “Nieuwsgierigheid zit in mijn aard en dan is het helemaal leuk als je daar je werk van kan maken.

In haar profiel op onze website is te lezen dat ze van verpleegkundige zich doorontwikkeld heeft tot veranderkundige, auditor en onderzoeker. Twee dagen per week werkt ze als Assistant Professor Personal and Organizational Change bij de Erasmus Universiteit. Colleges geven, scripties begeleiden en natuurlijk onderzoek doen. Dit laatste vaak met een kwaliteitskundige of veranderkundige invalshoek. Deze fascinatie voor kwaliteitskunde in de zorg is terug te leiden naar haar werk als kwaliteitsfunctionaris voor destijds het CBO en een Gronings ziekenhuis. “Ik was toen één van de eerste kwaliteitsfunctionarissen binnen het ziekenhuiswezen. Veel pionieren, maar ook veel ruimte voor de begeleiding van verbeteringen. Vandaag de dag lijken kwaliteitsfunctionarissen steeds vaker op dataverzamelaars en data analisten, in plaats van verbeteraars. We verzuipen in de indicatoren, zonder dat we er goed duiding aan weten te geven. Laat staan dat we ze weten te gebruiken voor verbetering.” Stevige uitspraken die Anne Marie koppelt aan de toename aan administratieve last, ook voor zorgprofessionals. “De gedachten van Wouter Hart en Marius Buiting, rondom de bedoeling, de leefwereld en de systeemwereld, spreken mij daarom ook erg aan.

Dit sluit aan bij een risico wat Anne Marie ziet in de ontwikkeling van internationale normen, zoals de ISO 9001: 2015. “Die norm moet dekkend zijn voor alle landen, wat met zich mee brengt dat de formulering steeds abstracter wordt en daarmee af komt te staan van de primaire processen. Dit maakt dat we bij CIIO bezig zijn deze nieuwe norm te ‘vertalen’ naar de leefwereld van onze klanten, de kennisintensieve en professionele dienstverleners in de zorg, het onderwijs, maar ook de advies- en opleidingsbranches."

Deze aansluiting op bijzondere branches en het binnen komen bij veel verschillende organisaties waar je anders nooit zou komen, is ook één van de leuke aspecten van auditen. Een mooi compliment dat Anne Marie samen met haar CIIO-collega kreeg bij zo’n recente audit kwam van een directeur die net gestart was en niet veel op had met certificering: “al dat ‘huiswerk’; ik dacht wat moet ik met deze door mijn voorganger geregelde audit, gaf deze directeur bij de start van de audit aan”, aldus Anne Marie. Daarom was het dubbel zo mooi toen hij na de terugkoppeling aangaf dat “dat we hen toch echt serieuze punten hebben meegegeven, die tot dan toe een  blinde vlek voor de organisatie waren. De audit had zijn toegevoegde waarde wel bewezen, waren de letterlijke woorden van de directeur”.

Overige berichten

Samenwerking met Onderwijs.pro
Coöperatief van medisch specialisten ASz als eerste in Nederland door CIIO gecertificeerd
Richtlijn RvA rondom corona-werkwijze geactualiseerd
Jaarbericht stichting VEMBO
Keurmerk Warm Incasseren
CIIO Maatstaf Combi: 9001 & 27001
Interne audits in corona-tijd? Hier 5 tips om dit zo effectief mogelijk te doen.
Mondzorg024 HKZ-gecertificeerd
Hercertificering valide exameninstrumenten mbo