ACP-keurmerk voor afdeling Organisatieontwikkeling van gemeente Amsterdam

Publicatiedatum: 31-01-2019

Sinds januari 2019 mag de afdeling Organisatieontwikkeling van Bureau Personeel en Organisatieadvies van de gemeente Amsterdam officieel het Accredited Consulting Practice (ACP) keurmerk voeren. De afdeling is daarvoor getoetst op de kwaliteit van de professionalisering van de adviseurs door CIIO, namens de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa).

Afdelingshoofd Anton van der Vloet zegt hierover: “We zijn er trots op dat we dit keurmerk hebben behaald. Als intern ACP-bureau wil Organisatieontwikkeling waarborgen dat managers binnen de gemeente Amsterdam kunnen vertrouwen op een goed advies. Door betrokken professionals, die transparant zijn, voortdurend werken aan hun professionaliteit en de ethische waarden van de beroepsgroep serieus nemen. Het in huis hebben van deze kwaliteit zorgt ervoor dat er echt geleerd wordt, en dat gebruik wordt gemaakt van diepgaande, doorleefde kennis van de eigen organisatie.

CIIO-auditor Gerrit Corbijn zegt hierover: “Er wordt volop, en gericht geïnvesteerd in de professionele ontwikkeling van de interne adviseurs, zowel in collectief verband als individueel. Daarmee komt ze tegemoet aan het hoge gewenste niveau van opdrachtgevers binnen de gemeente Amsterdam.

Het APC keurmerk wordt toegekend aan adviesbureaus die er naar streven dat hun medewerkers voldoen aan de hoogste professionele ontwikkelingseisen. ACP bureaus laten daarmee zien dat zij een visie hebben op het opleiden en ontwikkelen van hun professionals, en een ondersteunend systeem van interne werkafspraken om dat te realiseren. 
De afdeling Organisatieontwikkeling van de gemeente Amsterdam is het dertiende bureau in Nederland dat dit keurmerk mag voeren, de tweede organisatie binnen de overheid, en de eerste gemeentelijke afdeling.  

CIIO heeft met de Ooa een overeenkomst gesloten om de ACP-certificaties te mogen uitvoeren. Als preffered supplier van de Raad voor Organisatie Adviesbureaus (ROA) heeft CIIO al diverse adviesbureaus gecertificeerd op professionele standaarden, zoals verwoord in de Maatstaf 2016 (ISO 9001 voor de kennisintensieve dienstverlening). 

Bron: artikel Management & Consulting.

Overige berichten

Kwaliteitslabel Sociaal Werk ook geschikt voor wijkteams: wijkteams Vlaardingen ontvangen eerste certificaat.
Informatiebijeenkomst Kwaliteitslabel i.s.m. Surplus Welzijn en Sociaal Werk Nederland
Eerste intercollegiale toetsing Kwaliteitslabel Sociaal Werk succesvol afgerond
Van CQI naar ISO
CIIO geselecteerd voor ACP-toetsing
Vragen die er toe doen; in gesprek met InteraktContour
Certificering uit respect voor de klant
CIIO feliciteert LOI met certificatie
CIIO en privacy