Ben Massop en Stefan van Huizen (BBM)

"Het is de manier van onderzoeken die waarde toevoegt."

Versterking van de zelfkennis en het reflectief vermogen

Het is de manier van onderzoeken die waarde toevoegt”, geeft Ben Massop, oprichter en directeur-eigenaar van restauratiearchitectuur BBM en BBM architecten (gezamenlijk bekend onder de naam BBM) aan. “Jullie komen tot de kern, tot het wezen van kwaliteitsmanagement. Het kost wel tijd en energie, want met de uitkomsten van de onderzoeken moeten we wel wat. Maar dat willen we ook! We hebben andere bureaus dan Hobéon en CIIO over de vloer gehad, maar die rauzen er in een dag doorheen en voegen niets toe aan de zelfkennis en het reflectief vermogen van ons bedrijf.

BBM, een bureau met veel ervaring op het gebied van restauratie, revitalisatie, renovatie, verduurzaming en herbestemming van monumenten/historische bouwwerken, is het eerste bureau dat de toetsing op EMA, GEAR en ISO 9001/CIIO Maatstaf 2016 in één onderzoek heeft gecombineerd. Door de in 2018 gestarte samenwerking tussen Hobéon en CIIO werd dit mogelijk. En BBM raadt het andere EMA en/of GEAR-gecertificeerde bureaus ook aan.
Stefan van Huizen, kwaliteitscoördinator en mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering bij BBM, vult Ben aan: “We zien de ISO-certificering echt als plus op EMA en GEAR, door de sterkere focus op de organisatiekwaliteit, bovenop de projectkwaliteit. Zeker met de CIIO Maatstaf, die in veel begrijpelijkere taal is geschreven en beter aansluit bij onze werkzaamheden dan de lange, droge ISO-norm.

De directeur vervolgt: “Wij wilden ook ISO 9001 om onszelf nóg meer de spiegel voor te houden op kwaliteitszorggebied. Hiermee willen we overigens zeker niet de indruk wekken dat GEAR en de EMA overbodig zijn; deze erkenningen gaan expliciet over de bureau-brede kennis en vaardigheden in de omgang met monumenten. Daarvoor is veel specialistische kennis én ervaring nodig die in de audits door een vakkundig, en inhoudelijk, auditteam getoetst worden.

In ons vak zijn onze medewerkers ons kapitaal, hun kennis en kunde maakt in de vaak complexe ontwerp- en restauratietrajecten echt het verschil. De certificering, op de drie normen, zien wij als stok achter de deur, dat wij aan deze professionaliteit continue aandacht besteden en dit steeds door ontwikkelen.” Ben geeft aan dat juist dit thema in de genoemde normenkaders als verbindend element terugkomt.

Wat in de toegevoegde waarde van certificering nog zou kunnen helpen, is een praktischere integrale handreiking vanuit de verschillende normenkaders, om een passende vertaling naar het kwaliteitssysteem van het bureau te kunnen maken. “Voordeel van de samenwerking tussen Hobéon en CIIO”, aldus Ben, “is het feit dat beide organisaties een gelijke visie op organisatieontwikkeling, kwaliteitsmanagement en certificeren hebben. Hierin de bureaus nog meer praktische handvatten voor bieden, zonder op de stoel van de directie te gaan zitten, kan ons nog meer stimuleren om te verbeteren.” 

Ben hoopt dat opdrachtgevers nog explicieter kwaliteitsnormen als eis in (aanbestedingen van) projecten gaan opnemen. Hij ziet op dit punt een positieve beweging in de markt, maar deze kan nog wel een zetje krijgen. “In onze brancheverenigingen zullen we ons hier ook hard voor gaan maken. Uiteindelijk willen we met elkaar, zeker in de kwetsbare projecten die wij vaak uitvoeren, dat uitvoerende bureaus zonder twijfel de benodigde kwaliteit zullen leveren. Certificering draagt bij aan dit vertrouwen.

 

Interview: juli 2019

Andere klantverhalen

Paul Goossens (Mgr Hanssen)
"Als ‘critical friend’ helpt CIIO ons op prettige en constructieve wijze aan waardevolle inzichten."  
Lees meer
Evelien Khandekar en Roelinca Langelaar (Dutch Boosting Group)
“De maatstaf van CIIO hielp ons om de certificering in te richten op een manier die bij onze organisatie past”  
Lees meer
Jarno Voigt en Remmert van Haaften  (Maatschap voor Communicatie)
“CIIO heeft zich echt in ons verdiept en weet zo de norm in de juiste context te plaatsen”  
Lees meer
Margot Goorts-Donders en Esther Schelfaut  (GGD Brabant-Zuidoost)
"De audit voelt niet als een checklist, maar zet je écht aan het denken."  
Lees meer