Maatstaf / ISO 9001

Wat is de Maatstaf?

CIIO ontwikkelde de Maatstaf: een interpretatie van de ISO 9001:2015 norm voor professionele kennisintensieve dienstverleners. De Maatstaf heeft zich in de praktijk bewezen: de ervaring leert dat onze interpretatie een praktische hulp is om kwaliteitsmanagement passend in te vullen. De CIIO Maatstaf is door de Raad voor Accreditatie formeel geaccepteerd als ISO 9001-compatible normatief document. Onderzoeken op basis van de CIIO Maatstaf leveren bij een positief resultaat dan ook een erkend ISO 9001:2015 certificaat op.

De CIIO Maatstaf heeft zes aandachtsgebieden:

  1. Koers: oriënteren op de omgeving, kansen en risico’s vaststellen, leiderschap, aansturing, vernieuwing.
  2. Organisatie: inrichting, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, opzet en onderhoud van het managementsysteem, bedrijfszekerheid van de infrastructuur.
  3. Kernprocessen: afspreken, uitvoeren en afronden van dienstverlening.
  4. Mensen: werven, selecteren, inzetten en ontwikkelen van mensen met de benodigde competenties.
  5. Partners: samenwerken met relevante partners, leveranciers en andere externen.
  6. Resultaten: reflecteren op behaalde resultaten en vaststellen welke nieuwe maatregelen wenselijk zijn.

Wilt u de CIIO Maatstaf ontvangen? U kunt hem hier gratis downloaden.

Voor wie is de Maatstaf bedoeld?

De CIIO Maatstaf is bedoeld voor organisaties in de professionele kennisintensieve dienstverlening. Dit zijn organisaties waar hoogopgeleide mensen werken die diensten verlenen aan klanten, leerlingen en patiënten, bijvoorbeeld bij adviesbureaus, opleidingsinstellingen, onderzoeksinstituten en zorgverleners.

Zo werkt CIIO

CIIO zet teams van bevlogen beoordelaars in, die veel ervaring hebben in de kennisintensieve dienstverlening als medewerker, manager, adviseur en auditor. Voor het eerste onderzoek vindt altijd een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats met degene die het onderzoek gaat uitvoeren. Alle afspraken worden vastgelegd in een vrijblijvende offerte. Voor het onderzoek komen we een gedetailleerde planning overeen. Tijdens het onderzoek wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Aan het eind van het onderzoek koppelt de beoordelaar zijn of haar bevindingen direct mondeling terug, onderbouwt deze en beantwoordt eventuele vragen. Binnen twee weken ontvangt u een beknopt verslag.

 

Toetsingsschema

CIIO Maatstaf/ISO 9001

Schema eigenaar

CIIO

Doelgroep

Professionele kennisintensieve dienstverleners die een ISO 9001 certificaat willen behalen

Bijzonderheid

Positieve beoordeling op de CIIO Maatstaf geeft recht op een ISO 9001 certificaat

Toetsing

Eerste onderzoek in 2 delen, een certificaat is drie jaar geldig. Jaarlijks vindt een tussentijdse beoordeling plaats. Wanneer de geldigheidstermijn van drie jaar verstrijkt, wordt een vervolgonderzoek gehouden.

Combinatie

Met Maatstaf MVO, SCOOR, OVAL, UWV

 

Meer weten over deze toetsing? Neem contact op via info@ciio.nl.