Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Wat is het?

Door de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland (SWN) en haar leden is samen met het CIIO het Kwaliteitslabel ontwikkeld. De branche had behoefte aan een toetsbare uitwerking van haar essentiële waarden en ambitie om kwaliteit van sociaal werk zichtbaar te maken voor gemeentes, burgers, vrijwilligers, fondsen en andere betrokkenen. Het kwaliteitslabel voorziet hierin.

Het label heeft drie onderdelen: vakmanschap, dienstverlening, en organisatie en bestuur. Veel meer dan in ISO of HKZ schema’s komt het vakmanschap aan bod.

Er zijn twee manieren om met label aan de gang te gaan: via intercollegiale adviesmeting (onderling door branchegenoten)en via toetsing door een certificerende instelling als CIIO. Combinaties zijn ook mogelijk. Sociaal werk-organisaties kunnen er voor kiezen al hun werkzaamheden onder het Kwaliteitslabel te brengen, maar kunnen zich ook beperken tot een deel ervan.

Er zijn 49 toetsbare normen, deze zijn te vinden op de download-pagina van SWN. Als aan het merendeel voldaan wordt, en er een positief advies van CIIO komt, neemt SWN het besluit tot erkenning. Daarna volgt opname in het landelijk register.

Voor wie is het?

Alle organisaties die werkzaam zijn binnen het domein van sociaal werk kunnen zich op de nomen van het Kwaliteitslabel laten toetsen. Alleen de leden van SWN die zich door een erkende certificerende instelling als CIIO hebben laten toetsen met positief advies komen in aanmerking voor opname in het Kwaliteitsregister.

Zo werkt CIIO

CIIO is een netwerkorganisatie van bevlogen mensen die zelf ook ervaring hebben in de zorg of sociale dienstverlening. Wij delen onze kennis en ervaring onderling en zien dat als het nieuwe vermenigvuldigen van expertise. Zo opereren we ook bij voorkeur met onze klanten. Dat is ook één van de reden dat CIIO bij de ontwikkeling van het Kwaliteitslabel is ingeschakeld.

CIIO biedt ook aan om tegen gereduceerd tarief met klanten een uitgewerkte zelfevaluatie door te nemen en dan ter plaatse feedback te geven aan de organisatie. De ervaring leert dat zo’n tussenstap ten goede komt aan een succesvol traject intern en ook richting toetsing.

 

Toetsingsschema

Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Schema eigenaar

Sociaal Werk Nederland (SWN)

Doelgroep

Leden van SWN

Bijzonderheid

Positieve beoordeling door CIIO levert advies op richting SWN, beslissing tot certificatie neemt SWN.
SWN houdt het Kwaliteitsregister bij.

Toetsing

Eénmaal in de 2 jaar, conform de vastgestelde omvang en scope.

Combinatie

Is goed met de CIIO Maatstaf te combineren.

 

Meer weten over deze toetsing? Neem contact op via info@ciio.nl.