Het Steunpunt KinderVakanties is een netwerk van organisaties die kindervakanties organiseren en behartigd de belangen van de aangesloten participanten. Projectmatig worden collectieve onderwerpen opgepakt met en voor de branche. Doel is om kennis, kwaliteit en veiligheid van de honderden organisaties die kindervakanties aanbieden te verbeteren. Niet alleen ten gunste van de kwetsbare deelnemers die meegaan met deze organisaties, maar ook voor de vrijwilligers die bij de uitvoering betrokken zijn. Het Steunpunt KinderVakanties wil bijdragen aan het vakantieplezier van alle betrokkenen en doet dat onder meer met het Keurmerk KinderVakanties.

Sinds januari 2022 is het Steunpunt Kindervakanties samen met de Nederlandse Unie van SpeeltuinOrganisaties (NUSO) verder gegaan in één branchevereniging: LOS. Ook gaan de leden van de vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland gebruik maken van de diensten van LOS.  Deze nieuwe branchevereniging vertegenwoordigt zo'n 800 organisaties rondom speeltuinen, kindervakanties en stads- en kinderboerderijen en werkt nauw samen met Jantje Beton. 

 

Er zijn tientallen kleine en grote organisaties in Nederland die kindervakanties aanbieden. Om hier als ouder/verzorger een goede keuze uit te maken is lastig en sterk afhankelijk van je eigen voorkeuren en die van het kind. Sommige organisaties richten zich op een bepaald thema (zoals sport of theater), anderen op een bepaalde doelgroep (medische indicaties of sociale achtergrond) en weer anderen op bijvoorbeeld een bepaalde regio of stad. Al deze organisaties hebben één ding gemeen; ze willen het kind een leuke vakantie bezorgen! De kwaliteit van een organisatie kun je echter niet opmaken uit een website of een informatieboekje.
Hoe weet je als ouder dat de organisatie voldoende aandacht besteedt aan een goede veiligheid, hygiëne en kwaliteit? Hiervoor is het Keurmerk KinderVakanties in het leven geroepen.

CIIO toetst jaarlijks als onafhankelijke keuringsinstelling de organisaties (onder meer door eens in de 3 jaar terplekke de kampen te bezoeken) of zij nog voldoen aan de kwaliteitseisen van het Keurmerk KinderVakanties.