Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. De ruim 450 leden zijn actief in het brede sociaal domein. De lidorganisaties werken met sociaal werkers, vrijwilligers en de bewoners-zelf in buurten voornamelijk in de nulde en eerste lijn. Ze werken lokaal samen met alle mogelijk andere maatschappelijke organisaties en de gemeenten, in het sociaal domein. De vragen en mogelijkheden van de bewoners nemen zij als uitgangspunt van hun ondersteuning en hulp. 
Sociaal Werk Nederland ondersteunt de leden in hun bedrijfsvoering en ondernemerschap en positioneert de branche aan de landelijke tafels van ministeries, politiek en andere brancheorganisaties die met ons lokaal samenwerken in het sociaal domein. 

In deze lijn heeft Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren, het Kwaliteitslabel Sociaal Werk ontwikkeld. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, op het effect van de dienstverlening voor burgers en op facilite­rende, lerende organisaties met adequaat bestuur. Met dit Kwaliteitslabel dat staat voor Sterk Sociaal Werk biedt de branche opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienst­verlening die zij inkopen bij de sociaalwerkorganisaties waarmee ze samenwerken.
Het Kwaliteitslabel kent twee opties voor toetsing: intercollegiale adviesmeting en externe audit. Daarnaast is een combinatietoets (intercollegiaal + extern) mogelijk. Toetsing is optioneel. Beide vormen van toetsing leiden tot opname in het Kwaliteitsregister; alleen externe toetsing leidt tot certificering.

CIIO is een door Sociaal Werk Nederland geselecteerde certificerende instelling om de externe toetsing, al dan niet gecombineerd met de intercollegiale adviesmeting, uit te voeren.