De Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van bureaus en opleiders die or-opleidingen verzorgen. SCOOR-RMZO is ontstaan uit de fusie van Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO) per 1 juli 2019. De stichting realiseert dit door het opzetten en het beheren van een certificeringsregeling en een kwaliteitsregister. Zo is duidelijk welke bureaus en opleiders aan de juiste kwaliteitseisen voldoen.

De auditwerkzaamheden voor SCOOR-RMZO worden door een extern en onafhankelijk auditbureau verricht. Het auditbureau moet werken volgens een door SCOOR-RMZO vastgestelde richtlijn. SCOOR-RMZO heeft de opdracht voor het verrichten van de auditwerkzaamheden via een aanbestedingsprocedure aan CIIO gegund. Stichting SCOOR-RMZO en CIIO zijn hiervoor een raamovereenkomst aangegaan. De auditwerkzaamheden zijn: 

  • Initiële (eerste) audit
  • Herhalingsaudit
  • Steekproefsgewijze audit
  • Aanvullend onderzoek als niet (meer) aan de eisen wordt voldaan