SCAS-I

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg Instellingen (SCAS-I) is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te stellen van personen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures. Daarnaast streeft SCAS-I ernaar om de kwaliteit vast te stellen van de (opleidings)instituten en beroepsopleidingen voor deze beroepen. De doelstelling van de SCAS-I is om door middel van certificering te komen tot:

  • Ontwikkelen van kennis en kunde van professionals, sport medische instellingen en opleidingen in de sportgezondheidszorg;
  • Leren, borgen en ontwikkelen van geleverde zorg;
  • Zichtbaarheid en erkenning van actoren  in de sportgezondheidszorg;
  • Positieve bijdrage leveren aan de keten voor de begeleiding van de sporter.

SCAS-I-certificeert personen, opleidingen en organisaties. De certificering van sport medische instellingen heeft SCAS-I begin 2020 uitbesteed aan CIIO.