SCAS

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te stellen van personen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures. Daarnaast streeft SCAS ernaar om de kwaliteit vast te stellen van de (opleidings)instituten en beroepsopleidingen voor deze beroepen. De doelstelling van de SCAS is om door middel van certificering te komen tot:

  • Ontwikkelen van kennis en kunde van professionals, sport medische instellingen en opleidingen in de sportgezondheidszorg;
  • Leren, borgen en ontwikkelen van geleverde zorg;
  • Zichtbaarheid en erkenning van actoren  in de sportgezondheidszorg;
  • Positieve bijdrage leveren aan de keten voor de begeleiding van de sporter.

SCAS certificeert personen, opleidingen en organisaties. De certificering van sport medische instellingen heeft SCAS begin 2020 uitbesteed aan CIIO. Daarnaast gaat CIIO de toetsing van sportduikkeuringsartsen overnemen.