De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) is de oudste beroepsvereniging voor adviseurs in de wereld. De Ooa is een kennisplatform voor leden, met inspirerende ontmoetingen tussen adviseurs en andere beroepsbeoefenaars, kennisuitwisseling en certificering. Sinds 1989 is de Ooa lid van de overkoepelende International Council of Management Consultancy Institutes (ICMCI). De ICMCI is opgericht om een mondiale standaard te bieden voor organisatieadviseurs met als doel wereldwijd het niveau van organisatieadviseurs te verhogen. Als lid van de ICMCI mag de Ooa in Nederland CMC-certificaten uitreiken aan individuele organisatieadviseurs na toetsing op een aantal standaarden. Een CMC-certificaat geeft internationale (h)erkenning aan de organisatieadviseur.

Wat het CMC-predikaat is voor de individuele adviseur is een Accredited Consulting Practice (ACP) voor organisaties. Een ACP-bureau hanteert aantoonbaar gekwalificeerde processen voor interne opleiding, ontwikkeling en beoordeling van adviseurs, die voldoen aan internationaal vastgestelde normen. De adviseurs zijn onderworpen aan een (ethische) gedragscode. Cliënten, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, zijn hierdoor in staat de professionaliteit, ethiek en kwaliteit van adviseurs te beoordelen. CIIO toetst of het adviesbureau aan de eisen voldoet en haar CMC adviseurs minimaal op het ‘independence’ niveau krijgt en houdt. 

Daarnaast is de Ooa ook schemabeheerder van het keurmerk ATP (Accredited Training Practice). ATP is een kwaliteitskeurmerk voor opleidingen, waarbij het opleidingsinstituut op 5 criteria wordt getoetst: 

  1. Visie op leren
  2. Organisatie van het leren
  3. Uitvoering opleiding
  4. Randvoorwaarden voor het leren
  5. Resultaten van de opleiding

Ooa-leden met een diploma van ATP-gecertificeerde opleidingen hebben 'automatisch' recht op het CMC-predicaat. CIIO toetst of de opleiding aan de ATP eisen voldoet en tot vakvolwassen en onafhankelijke professionals opleidt.

CIIO voert, vaak in combinatie met de ISO 9001-beoordelingen, ACP- en ATP-toetsingen uit, als samenwerkingspartner van de Ooa. Ook is CIIO sinds 1-1-2023 de certificeringsorganisatie voor het CMC-certificaat.
Lees hierover bijvoorbeeld het interview met Iemke Imhof van JBR en Gerrit Corbijn van Willenswaard van CIIO.