LECSO vertegenwoordigt het gespecialiseerd onderwijs binnen de PO-Raad, de VO-raad en bij andere belanghebbende partijen. Daarnaast ontwikkelt, borgt en verspreidt LECSO samen met haar leden en andere betrokkenen kennis en expertise over gespecialiseerde ondersteuning en versterkt ze de onderlinge verbondenheid tussen de gespecialiseerde scholen. 

In oktober 2009 heeft een aantal onderwijsinstellingen uit cluster 4 en 3, waaronder de huidige CIIO-klanten De Ambelt, Yulius, RENN4 en Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, de handen ineen geslagen om te komen tot een erkende en certificeerbare kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs. Deze partners hebben met elkaar een set van kwaliteitsnormen ontwikkeld op het gebied van beleid, organisatie, primair proces, mensen, partners en reflectie, gebaseerd op zowel het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs  als de internationaal erkende ISO-9001 norm. In september 2011 is de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs vastgesteld; inmiddels hebben al tientallen scholen in het speciaal onderwijs zich laten certificeren en zijn er tal van scholen bezig met implementatie van de norm.

CIIO is één van de door LECSO geselecteerde certificerende instellingen om de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs te toetsen. Bij de diverse gecertificeerde speciaal onderwijs-instellingen (zie klantenregister) wordt jaarlijks ook een specifiek LECSO-aandachtspunt getoetst. De afgelopen jaren waren dat onder meer:

  • Het bestuur maakt aantoonbaar dat het zicht heeft op en stuurt op de kwaliteit van de opbrengsten (norm t.a.v. gerealiseerde OPP’s) en de sociale veiligheid m.n. als het gaat om monitoring van de ervaren veiligheid en anti-pestbeleid.
  • Het bestuur heeft zicht op het pedagogisch-didactisch handelen in de school en heeft (de ontwikkeling van) vakmanschap en professionaliteit  van de werknemers geborgd.