In 1991 rondde ik mijn rechtenstudie af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna ben ik actief geweest in de zakelijke dienstverlening en in de eerstelijnsgezondheidzorg als manager. In 2007 werd ik partner bij een organisatieadviesbureau en was met name werkzaam in de branches zorg, onderwijs en welzijn.  

Werken aan kwaliteitsontwikkeling is daarbij het centrale thema. De krachtbron van kwaliteit zit bij kennisintensieve dienstverleners naar mijn idee met name in de mensen die er werken. Mijn uitdaging ligt er steeds weer in om hun enthousiasme en passie aan te wakkeren. Dat doe ik onder andere door het geven van trainingen, het doen van onderzoek, het uitvoeren van interne audits en het leiden van gesprekken. Bestuurlijke ervaring doe ik op in diverse Raden van Toezicht in de zorg en in mijn vrijwilligerswerk. 

Vanaf 2007 ben ik tevens actief als beoordelaar bij CIIO bij onder andere organisatieadviesbureaus, scholen en zorg- en welzijnsorganisaties. Ik neem toetsingen af op basis van de CIIO Maatstaf/ISO-9001, de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs, het Kwaliteitslabel Sociaal Werk, het NVVK label, het SCOOR-RMZO keurmerk en het toetsingskader voor de Cliëntgestuurde wijkzuster. De bedoeling die spreekt uit deze normenkaders is voor mij de leidraad in mijn werk als beoordelaar. Ik hoop door prikkelende vragen mensen op een andere wijze naar hun werk te laten kijken. Zelfreflectie en humor zijn daarbij voor mij belangrijk.