Mandy Luiten

Tijdens mijn studie Beleid & Management Gezondheidszorg (BMG) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ben ik geïnteresseerd geraakt in vraagstukken rondom kwaliteit van zorg. Eerst ben ik een aantal jaar als onderzoeker met dit thema bezig geweest waarna ik in 2005 als adviseur/projectleider ben gaan werken bij een organisatieadviesbureau. In die rol hou ik me vooral bezig met vraagstukken op het gebied van opzet en implementatie van managementsystemen bij organisaties in het midden- en klein bedrijf, zorg- en welzijnssector en het speciaal onderwijs. Een mooi onderdeel van dat werk vind ik het uitvoeren van audits, waardoor je goede gesprekken kunt voeren met professionals om hen te helpen in het werk, maar ook om hen bewust te maken van wat al heel goed gaat.  

Tevens ben ik vanuit het adviesbureau betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs en de HKZ Mondzorg.  

Sinds 2018 ben ik bij CIIO betrokken als beoordelaar en inmiddels voer ik al een aantal jaar de interne audit uit.