Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Rotterdam
Webadres

Certificaatkenmerken - Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)

Getoetst op
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Gespecialiseerde jeugdzorg, specialistisch onderwijs en basis- en gespecialiseerde (jeugd-)GGZ.