Onderzoek

Onze kennis en expertise

CIIO heeft ruime ervaring met het certificeren van onderzoeksbureaus, ook wat betreft specifieke normontwikkeling voor kwantitatief onderzoek. CIIO helpt klanten hierbij om kwaliteit en transparantie te vergroten. Momenteel werkt CIIO voor Marktonderzoekbureaus en Wetenschappelijke en beleidsonderzoekbureaus.

Daarnaast voeren we accreditatieonderzoek uit met behulp van de Eisen en Werkwijze CQI-metingen. CQI is een methode voor het meten van klantervaring in de zorg. Alleen geaccrediteerde marktonderzoekbureaus mogen CQI onderzoeken uitvoeren. CIIO heeft dit accreditatiekader ontworpen in samenwerking met het Centrum Klantervaring in de Zorg (CKZ) en voert de accreditatieonderzoeken uit. Het College voor Zorgverzekeringen, waarin het CKZ inmiddels is opgegaan, houdt toezicht op de uitvoering van de accreditatieonderzoeken.

Aandachtspunten binnen de branche

  • Borging van de kwaliteit van onderzoeks- en analysemethodieken.
  • Reproduceerbaarheid van onderzoek (bijv. m.b.v. logboeken).
  • Privacy (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Uitgevoerde onderzoeken

Binnen de onderzoeksbranche voeren we de volgende toetsingen uit met daarbij een aantal klanten voor wie we de toetsing hebben uitgevoerd:

  1. ISO 9001/CIIO Maatstaf voor onder meer NIVEL en Kohnstamm Instituut
  2. Eisen & werkwijzen CQI metingen voor onder meer Effectory en Price Waterhouse Coopers

In ons klantenregister treft u een overzicht van alle onderzoeksbureaus die door ons zijn getoetst. 

Contactpersoon binnen CIIO: Marco Weda.