OERmerk

Wat is het OERmerk?

Het OERmerk is een kwaliteitsnorm voor de inrichting van het primaire proces van intra- en extramurale instellingen voor zorg, behandeling en/of ondersteuning die vraaggestuurd willen werken. OER staat voor Ondersteuning Eigen Regievoering, het concept is ontwikkeld aan de hand van ervaringen in de praktijk.

De basis van het OERmerk is het verlenen van zorg die de regie zoveel mogelijk neerlegt bij de cliënt: zorg op een plaats, tijd en met een persoon waarin de wens van de cliënt leidend is. Het OERmerk stelt eisen aan de manier waarop zorgverleners handelen/in gesprek gaan in de relatie met hun cliënt. Daarnaast stelt het OERmerk eisen aan de organisatie die deze manier van werken moet faciliteren.

Een organisatie die met de OERnorm werkt, heeft vijf noodzakelijke hulpmiddelen ingevoerd. Deze hulpmiddelen worden ingezet bij het continu inventariseren van wensen en mogelijkheden van cliënten. De OERnorm kent drie niveaus van beoordeling, waarbij elk volgend niveau een verder gevorderde implementatie verondersteld. Op elk niveau wordt de organisatie op negen aandachtspunten beoordeeld, zoals de Uitgangspunten van de organisatie, Cliëntspecificiteit en Prestatie Indicatoren. Bij een positief verlopen check, wordt een OERmerk uitgereikt.

 

Wilt u de OERnorm ontvangen?  U kunt hem aanvragen via info@ciio.nl.

 

Voor wie is het OERmerk bedoeld?

Voor organisaties in de verzorging, verpleging en thuiszorg die zich willen onderscheiden op de eigen regie van de cliënten.

Zo werkt CIIO

CIIO zet bevlogen beoordelaars in, die veel ervaring hebben in de zorg. Voor het eerste onderzoek vindt altijd een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats met degene die het onderzoek gaat uitvoeren. Alle afspraken worden vastgelegd in een vrijblijvende offerte. Voor het onderzoek komen we een gedetailleerde planning overeen. Tijdens het onderzoek wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Aan het eind van het onderzoek koppelt de beoordelaar zijn of haar bevindingen direct mondeling terug, onderbouwt deze en beantwoordt eventuele vragen. Kort na het onderzoek wordt een beknopt verslag geschreven.

Toetsingsschema

OERmerk

Schema eigenaar

NEN

Doelgroep

Organisaties die actief zijn in de verzorging, verpleging en thuiszorg.

Bijzonderheid

Een OERcheck wordt gehouden per ‘Organisatorische Eenheid’, dat is bijvoorbeeld een afdeling van een organisatie of een verdieping in een zorginstelling.

Toetsing

Het keurmerk voor niveau 1 en 2 is één jaar geldig, voor niveau 3 is dat drie jaar. Wel is er voor niveau 3 elk jaar een beoordelingsmoment voorzien, om na te gaan of er ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden. Indien dat zo is, kan een nieuwe toetsing nodig zijn.

 

Meer weten over deze toetsing? Neem vrijblijvend contact op via info@ciio.nl.