Kwaliteitseisen UWV

Wat is het?

UWV wil uitsluitend zaken doen met re-integratiebedrijven die kwaliteitsmanagement toepassen op (de uitvoering van) hun diensten en resultaten. Alleen op deze manier zijn de klanten van UWV (die gebruikmaken van deze diensten) verzekerd van een hoogwaardig kwaliteitsniveau. UWV heeft kwaliteitseisen opgesteld waaraan re-integratiebedrijven die opdrachten willen uitvoeren voor UWV moeten voldoen. Deze kwaliteitseisen worden getoetst door CIIO: een onafhankelijke en onpartijdige certificerende instelling, die onderzoeken uitvoert binnen de kennisintensieve dienstverlening.

UWV stelt eisen op de volgende aandachtsgebieden:

  • Procesbeschrijving: het primaire proces is helder beschreven

  • Privacy: de privacy van de cliënt wordt gewaarborgd

  • Klachtenmanagement: klachten worden aantoonbaar gesignaleerd en opgelost

  • Deskundigheid: medewerkers zijn voldoende deskundig

  • Klanttevredenheid: de door UWV verplichte klantenaudits en klantentevredenheidsonderzoeken worden gehouden

 

Wilt u de Kwaliteitseisen UWV ontvangen? U kunt ze gratis aanvragen via info@ciio.nl of downloaden op de website van het UWV.

Voor wie?

Re-integratiebureaus en loopbaanontwikkelingsbureaus die opdrachten willen uitvoeren voor het UWV.

Zo werkt CIIO

CIIO zet bevlogen beoordelaars in, die veel ervaring hebben met organisaties die cliënten begeleiden en coachen bij arbeidsvraagstukken. Alle afspraken worden vastgelegd in een vrijblijvende offerte. De eerste stap in de beoordeling is een documentenbeoordeling, op basis daarvan maakt de beoordelaar afspraken met het re-integratiebureau. Aan het eind van het onderzoek koppelt de beoordelaar zijn of haar bevindingen direct mondeling terug, onderbouwt deze en beantwoordt eventuele vragen. Binnen twee weken ontvangt u de door UWV voorgeschreven rapportage.

Toetsingsschema

Kwaliteitseisen UWV

Schema eigenaar

UWV

Doelgroep

Re-integratiebureaus die zaken willen doen met UWV

Bijzonderheden

Het onderzoek levert een rapportage op met een positief of negatief advies; er is geen keurmerk of certificaat aan dit toetsingsschema verbonden.

Toetsing

Jaarlijks

Combinatie

CIIO Maatstaf/ISO 9001 certificatie geeft een vrijstelling voor enkele aandachtsgebieden. De UWV toets is ook goed te combineren met de toets op de kwaliteitseisen van OVAL.

 

Meer weten over deze toetsing? Neem vrijblijvend contact op met info@ciio.nl.