Keurmerk Kindervakanties

Wat is het?

Het Certificatieschema Keurmerk Kindervakanties is ontwikkeld door de Stichting Steunpunt Kindervakanties op basis van het Jantje Beton Vakantiekeurmerk. Met het verwerven van het Keurmerk Kindervakanties kan een vakantieorganisatie zich onderscheiden van de overige organisaties. Organisaties die in het bezit zijn van het Keurmerk Kindervakanties voldoen aantoonbaar aan strenge criteria rond veiligheid, hygiëne en kwaliteit. Dit biedt niet alleen meer zekerheid voor de deelnemers en/of hun ouders/verzorgers, maar ook voor de begeleiders van deze kindervakanties.

Organisaties die in het bezit zijn van het Keurmerk Kindervakanties zijn onder meer getoetst op:

  • Kwaliteit en continuïteit van de organisatie;
  • Omgang met privacy van en informatie verstrekking aan deelnemers;
  • Opleiding, selectie en kwaliteit van de begeleiding;
  • Kwaliteit van de locatie en de hygiëne;
  • Veiligheid van activiteiten, vervoer en de vakantie in het algemeen.

Wilt u het Certificatieschema Keurmerk Kindervakanties ontvangen?  U kunt hem gratis aanvragen via info@ciio.nl.

Voor wie?

Het Keurmerk is bedoeld voor in Nederland gevestigde organisaties die activiteiten met een verblijf van ten minste één overnachting aanbieden voor kinderen van 5 tot 18 jaar. De vakanties kunnen zowel in Nederland als in het buitenland plaatsvinden.

Zo werkt CIIO

CIIO zet bevlogen beoordelaars in, die veel ervaring hebben in jongerenactiviteiten, onderwijs en zorg. In samenspraak met u plannen we het onderzoek in en stemmen we de toe te sturen documentatie af. Tijdens het bezoek wordt in ieder geval gesproken met de coördinator en de hoofdbegeleider. Aan het eind van het onderzoek koppelt de beoordelaar zijn of haar bevindingen direct mondeling terug, onderbouwt deze en beantwoordt eventuele vragen. Binnen twee weken ontvangt u een lezenswaardig verslag.

Toetsingsschema

Keurmerk Kindervakanties

Schema eigenaar

Stichting Steunpunt Kindervakanties (SSKV)

Doelgroep

Organisaties die kindervakanties aanbieden en zich willen onderscheiden door het laten uitvoeren van een externe onafhankelijke toets op veiligheid, hygiëne en kwaliteit.

Bijzonderheid

De beslissing om het keurmerk al of niet toe te kennen wordt genomen door SSKV, op basis van het onderzoek en de rapportage van CIIO.

Toetsing

Driejaarlijks met de mogelijkheid van een onaangekondigd tussentijds onderzoek

 

Meer weten over deze toetsing? Neem dan vrijblijvend contact op via info@ciio.nl.