Ronald Stevens

Dr. Ronald Stevens is een zeer ervaren auditor en treedt regelmatig op als voorzitter van auditcommissies in de publieke sector. In 2012 promoveerde hij aan Tilburg University op “auditing als stimulerende interventie”. 

Ronald begeleidt vanuit zijn eigen adviesbureau Stevens Consultancy organisaties in het ontwikkelen van integrale kwaliteitszorgsystemen en bij verandertrajecten. Hij heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitskaders en managementmodellen, onder meer via toonaangevende publicaties en boeken op dit gebied. Ronald Stevens is tevens verbonden aan het Zijlstra Center van de VU. 

Ronald heeft ervaring in diverse publieke en private sectoren, zoals het onderwijs, de zorg en is vanuit zijn eigen werkzaamheden en via samenwerkingsverbanden ook goed bekend met de organisatieadviesbranche.

Voor CIIO is Ronald Stevens lid van de Raad van Onpartijdigheid. In die rol is hij samen met Yvonne van Kemenade en Marijke van Veen medeverantwoordelijk voor de kritische reflectie op de integriteit van CIIO.