Van certificeren naar inspireren

Als het gaat over certificeren van professionele dienstverleners, maakt CIIO het verschil. CIIO vindt dat certificeren een inspirerend proces kan zijn. Vanzelfsprekend vinden wij certificeren geweldig interessant; het is ons vak. Maar het is vooral de manier waaróp we dat vak uitoefenen, waardoor mensen aangenaam verrast zijn. Hoe waardevol het proces van certificeren kan zijn. En vooral: wat certificeren een organisatie kan opleveren.

Inspirerend gesprek

Certificeren met CIIO betekent vooral een inspirerend gesprek. Geen gesprek over het dicht timmeren van procedures. Wél een gesprek over het vinden van leidende principes. Principes waar je als organisatie houvast aan hebt. Tijdens dit gesprek stimuleren wij een proces van zelfreflectie en verbetering. Elke keer weer ervaren klanten hoe onze reflecterende werkwijze hen helpt om processen in de organisatie te verbeteren. En hoe dit kan zorgen voor een excellerende organisatie: een organisatie die het verschil maakt.

Klantverhalen

Jan Kramer en Irma Heemskerk Kohnstamm Instituut
“Door CIIO zijn we ons meer bewust van onze verbetermogelijkheden."          Lees meer
Harmen Hagg Zorg- en Wooncentrum De Haven
“Durf te denken!” Zo vat Harmen Hagg de werkwijze van CIIO samen.         Lees meer
Wynand Visser De Basis
‘De CIIO-Maatstaf leert je op een andere manier nadenken over de organisatie’  Lees meer
Ellen Eggenhuizen ITTA
“Complimenten krijgen is kicken”  Lees meer

Klantenregister

Het klantenregister geeft een opsomming van de onderzoeken die we bij onze klanten hebben uitgevoerd.