Zorg & Welzijn

Onze kennis en expertise

CIIO beoordelaars hebben ruime ervaring met en uitgebreide kennis van organisaties in de gezondheidszorg. Tot 2010 hebben CIIO beoordelaars onderzoeken uitgevoerd in het kader van de HKZ certificering. Sinds 2010 is CIIO geaccrediteerd om ISO 9001 certificaten uit te reiken aan zorgorganisaties in de GGZ, verslavingszorg, forensische zorg, gehandicaptenzorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang, openbare gezondheidszorg (GGD) en jeugdhulp.
Veel van onze beoordelaars zijn daarnaast betrokken bij de welzijnssector, via werk dan wel als vrijwilliger. 

Aandachtspunten binnen de branche

Beoordelaars van CIIO zijn goed bekend met aspecten zoals privacy, cliëntveiligheid en alertheid in risicovolle situaties. Ook de balans tussen noodzakelijke protocollen en veerkracht, vrijheidsgraden  en verantwoordelijkheid van professionals zijn voor CIIO bekend terrein.

Uitgevoerde onderzoeken

Binnen zorg & welzijn toetsen we de volgende keurmerken, met daarbij een aantal klanten voor wie we de toetsing hebben uitgevoerd:

  1. ISO 9001/CIIO Maatstaf voor Leo Kannerhuis, Pameijer, Sinai Centrum, VNN, ZINN, Opvoedpoli, Care-Express
  2. Toetsingskader Clientgerichte Wijkzuster voor Surplus, De Wever, TanteLouise, DAT Thuiszorg
  3. OERmerk voor Zonnehuisgroep Vlaardingen, ZINN, Stichting ZuidOostZorg
  4. Keurmerk Kindervakanties voor Stichting Heppie, FNV Bondgenoten, Ycamps, Club Adventure, Stichting Vakantiekind, Okee, Kindervakantieland, Sportivun
  5. Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs voor De Ambelt

In ons klantenregister treft u een overzicht van alle zorg- en welzijnsinstellingen die door ons zijn getoetst.

Contactpersoon binnen CIIO: Marja van Houten