Onderwijs

Onze kennis & expertise

Veel van onze beoordelaars hebben ervaring binnen onderwijsinstellingen, hetzij als medewerker, hetzij als adviseur. Sinds 2013 toetsen wij voor het LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs) ook onderwijsinstellingen op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.
Daarnaast heeft CIIO in het verleden ruim 50 scholen in het voortgezet onderwijs beoordeeld die het predikaat Technasium voeren.

Aandachtspunten binnen de branche

  • Opbrengstgerichtheid. Aandacht voor het effect van onderwijs, niet alleen richting CITO en examens, maar ook qua sociale vaardigheden en burgerschapskwaliteiten.
  • Passend onderwijs en ontwikkelingsperspectieven. Focus op wat kinderen kunnen, niet op hun gebreken (de zogenaamde ‘rugzakjes’).
  • Professionele ontwikkeling en reflectie in en om de klas.
  • Inpassing van de speciaal onderwijsscholen in de Samenwerkingsverbanden. De indicatie en geldstromen gaan veranderen.
     

Uitgevoerde onderzoeken

Binnen deze branche toetsen we de volgende keurmerken, met daarbij een aantal klanten voor wie we de toetsing hebben uitgevoerd:

In ons klantenregister treft u een overzicht van onderwijsinstellingen die door ons zijn getoetst.
Contactpersoon binnen CIIO: Léon van der Meij