Architectuur en bouwmanagement

Onze kennis en expertise

Veel van onze auditoren hebben een technische achtergrond en praktische ervaring binnen het werkveld. Onze oplossingsgerichte en waarderende aanpak is zeer verfrissend omdat deze branche van oudsher een formele certificerings- en verantwoordingsaanpak ("afvinken") kent. De aanpak van CIIO sluit aan bij vernieuwingen in de branche, zoals Building Information Modelling (BIM) en duurzaam bouwen. Ook is CIIO volledig op de hoogte van actuele onderwerpen zoals de nieuwe Aanbestedingswet, het Energieakkoord (energiesector) en herbestemming (architecten).

Aandachtspunten binnen de branche

  • Duurzaam bouwen is zeer actueel, met specifieke keurmerken zoals LEED en BREEAM. Keurmerken om duurzaamheid meetbaar te maken voor gebouwen en gebieden.
  • Contractmanagement, beheersing risico’s en aansprakelijkheid.
  • Documentenbeheer: contractdocumenten, tekeningen en normen.
  • Borging projecten o.b.v. PPS en DBFM-constructies via ‘Externe kwaliteitsborging’.
  • Projectbeheersing rondom de aspecten Tijd, Geld, Kwaliteit, Organisatie en Informatie.

Uitgevoerde onderzoeken

Binnen deze branche toetsen we de volgende keurmerken:

  1. ISO 9001/CIIO Maatstaf voor HEVO en Procap 
  2. Maatstaf MVO voor Procap

In ons klantenregister treft u een overzicht van architectenbureaus die door ons zijn getoetst.

Contactpersoon binnen CIIO: Lennard Kwakernaak.