Validering mbo examens

Wat is het?

Sinds 1 augustus 2018 moeten mbo-instellingen werken met gevalideeerde exameninstrumenten. Zij kunnen via 3 routes komen tot een valide exameninstrument, dit wordt toegelicht op de website van de Stichting Validering Examens MBO.  Bij route 1 en 3 komen valide exameninstrumenten tot stand met de betrokkenheid van een externe autoriteit. Route 1 betreft het inkopen bij een gecertificeerde examenleverancier en route 3 betreft het valideren van individuele zelfgeconstrueerde exameninstrumenten.

Beide diensten (certificeren van examenleveranciers en valideren van zelfgeconstrueerde instrumenten) worden geleverd door CIIO, in samenwerking met onderwijskundig adviesbureau Onderwijs.pro.

Voor wie?

Mbo-instellingen die opleidingen binnen de herziene kwalificaties verzorgen moeten sinds 1-8-2018 werken met valide exameninstrumenten. Welke opleidingen dit betreft is te zien op de website van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB): alle herziene kwalificaties. De keuzedelen zijn hier nog van vrijgesteld. 

Zo werkt CIIO

We hebben de kaders van de Stichting Validering Examens MBO verrijkt met onze eigen unieke werkwijze. CIIO zet teams van bevlogen beoordelaars in, deskundig in het uitvoeren van audits/onderzoeken (medewerkers van CIIO) en ervaren in toetsontwikkeling (adviseurs van onze partner Onderwijs.pro). Voor elk onderzoek vindt altijd een persoonlijk gesprek plaats met degene die het onderzoek gaat leiden. Voor het onderzoek komen we een gedetailleerde planning overeen. Tijdens het onderzoek wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Aan het eind van het onderzoek koppelt de teamleider de bevindingen van het gehele team direct mondeling terug, onderbouwt deze en beantwoordt eventuele vragen. Binnen twee weken ontvangt u een lezenswaardig verslag. De feedback richt zich op de specifieke normaspecten, daarbovenop geven we ontwikkelgerichte aanbevelingen voor verbetering.

CIIO en Onderwijs.pro bieden ook de mogelijkheid om de beoordeling van de examensinstrumenten uit te breiden met ontwikkelgerichte verbeterfeedback. Met name voor nieuwe exameninstrumenten, of bij grotere wijzigingen, is deze feedback waardevol in het optimaliseren van de exameninstrumenten.

De volgende organisaties zijn u al voorgegaan: LOI, bureau ICE en Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) (route 1: examenleverancier) en FitInIT en SVO Vakopleiding Food (route 3: valide exameninstrumenten).

Toetsingsschema

Norm Valide Exameninstrumenten

Schema eigenaar

Stichting Validering Examens MBO

Doelgroep

Mbo-instellingen die opleidingen verzorgen vanuit de herziene kwalificaties.

Bijzonderheid

Het toetsingskader is ontwikkeld door de Kwartiermaker Validering Examens Mbo samen met het ministerie, het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Mogelijkheid tot ontwikkelgerichte feedback naast  alleen beoordeling van exameninstrumenten.

Toetsing

Het normenkader kent twee onderdelen: producteisen (voor zowel route 1 als route 3, t.a.v. de exameninstrumenten) en proces- & organisatie-eisen (alleen voor route 1, certificering als examenleverancier). Na positieve toetsing geldt de certificering/validering voor 3 jaar, daarna vindt een herbeoordeling plaats. 

 

Meer weten over deze toetsing? Neem contact op met Léon van der Meij via meij@ciio.nl.