Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS)

Wat is het?

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te stellen van personen en instellingen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures.
  
De SCAS heeft het certificeren van Sport Medische Instellingen uitbesteed aan CIIO. Het gaat hier om het toetsen van een aantal criteria waaraan de organisaties moeten voldoen om hun diensten te kunnen leveren op een afgesproken kwaliteitsniveau. Een SCAS-certificaat geeft toegang tot het lidmaatschap van de Federatie Sport Medische Instellingen (FSMI).

CIIO voert deze onderzoeken uit onder toezicht van een College van Deskundigen (CvD) dat is ingesteld door de FSMI. Er zijn twee varianten van de toetsing: het Basis Onderzoek, voor SMI’s die al een HKZ- of NIAZ-certificaat hebben en een Volledig Onderzoek voor SMI’s die niet op andere wijze gecertificeerd zijn.

Voor wie?

Het schema is bedoeld voor Sport Medische Instellingen die hun managementsysteem onafhankelijk willen laten toetsen en certificeren. Een SCAS-certificaat is een voorwaarde om aan te sluiten bij de beroepsgroep Federatie Sport Medische Instellingen.

Zo werkt CIIO

CIIO zet bevlogen beoordelaars in, die veel ervaring hebben met Sport Medische Instellingen. Na een telefonisch intakegesprek vragen wij u om een vooronderzoek in te vullen. Op basis hiervan volgen gesprekken op locatie met leidinggevenden en medewerkers. Daarbij wordt vooral de praktijk getoetst: voldoet die aan de afgesproken eisen? Aan het eind van het onderzoek koppelt de beoordelaar zijn of haar bevindingen direct mondeling terug, onderbouwt deze en beantwoordt eventuele vragen. Binnen twee weken ontvangt u een rapportage.

Schema eigenaar  

Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg

Doelgroep

Sport Medische Instellingen

Bijzonderheid

CIIO verzorgt het gehele certificatieproces, van intake tot certificatiebeslissing.

Toetsing

Het eerste vervolgonderzoek is na twee jaar, daarna vindt elke vier jaar hercertificering plaats. Als er al een HKZ of NIAZ certificaat is, is een Basis Onderzoek voldoende, anders is een Volledig Onderzoek noodzakelijk.

Combinatie

Geen.

 

Meer weten over deze toetsing? Neem dan vrijblijvend contact op via info@ciio.nl.
Meer weten over de SCAS? Zie www.scascertificering.nl
De gecertificeerde Sport Medische Instellingen vindt u in het SCAS-register.