Maatstaf MVO

Wat is het?

De Maatstaf MVO is ontwikkeld door CIIO voor kennisintensieve professionele dienstverleners. Deze Maatstaf MVO is gebaseerd op de ISO 26000:2010, een internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. U kunt zich op ISO 26000 niet formeel laten certificeren, omdat het een richtlijn is. Certificeren op de Maatstaf MVO van CIIO kan wel, omdat het om een norm gaat. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een certificaat. Daarbij krijgt u als resultaat van de toetsing op basis van de Maatstaf MVO inzicht in de mate waarin uw organisatie maatschappelijk verantwoord werkt en wat concrete aangrijpingspunten zijn om uw organisatie verder te versterken op dit vlak. 

De Maatstaf MVO heeft de structuur van de CIIO Maatstaf en bevat de onderwerpen die voor een kennisintensieve dienstverlener die maatschappelijk verantwoord wil werken van belang zijn:

  • Het afleggen van rekenschap
  • Transparantie

  • Ethisch gedrag

  • Respect voor belangen van stakeholders

  • Respect voor rechtsorde

  • Respect voor internationale gedragsnormen

  • Respect voor mensenrechten

                      

Wilt u de Maatstaf MVO ontvangen? U kunt hem hier gratis downloaden.

Voor wie?

Kennisintensieve professionele dienstverleners voor wie maatschappelijk verantwoord werken een belangrijke kernwaarde is en die dit ook willen uitdragen. Essentieel is, dat deze organisaties zich blijvend willen ontwikkelen.

Zo werkt CIIO

CIIO zet teams van bevlogen beoordelaars in, die veel ervaring hebben met kennisintensieve professionele dienstverleners. Voor het eerste onderzoek vindt altijd een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats met degene die het onderzoek gaat uitvoeren. Alle afspraken worden vastgelegd in een vrijblijvende offerte. De eerste stap in de beoordeling is een zelfevaluatie, op basis daarvan maakt de beoordelaar afspraken met de organisatie. Tijdens het onderzoek wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Aan het eind van het onderzoek koppelt de beoordelaar zijn of haar bevindingen direct mondeling terug, onderbouwt deze en beantwoordt eventuele vragen. Binnen twee weken ontvangt u een beknopt verslag.

Toetsingsschema

Maatstaf MVO

Schema eigenaar

CIIO

Doelgroep

Professionele kennisintensieve dienstverleners die maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarvoor een verklaring willen ontvangen.

Toetsing

Jaarlijks onderzoek van wisselende omvang.

Combinatie

De Maatstaf MVO is goed te combineren met een CIIO Maatstaf/ISO 9001 onderzoek.

 

Meer weten over deze toetsing? Neem dan vrijblijvend contact op via info@ciio.nl.