Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Wat is het?

De CIIO Maatstaf staat aan de basis van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Dit maakt deze Kwaliteitsnorm voor CIIO bekend terrein. Een toetsing op basis van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is tegelijkertijd een toetsing op basis van ISO. Bij een positief resultaat levert dit zowel een ISO 9001-certificaat op als een certificaat van het LECSO. Daarmee kunt u aantonen dat de organisatie voldoet aan de brancheafspraken zoals vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Ook de eisen uit het Inspectiekader zijn verwerkt in de kwaliteitsnorm.

De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs heeft zes aandachtsgebieden:

  1. Koers: oriënteren op de omgeving, kansen en risico’s vaststellen, leiderschap, aansturing, vernieuwing.
  2. Organisatie: inrichting, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, opzet en onderhoud van het managementsysteem, bedrijfszekerheid van de infrastructuur.
  3. Kernprocessen: afspreken, uitvoeren en afronden van dienstverlening.
  4. Mensen: werven, selecteren, inzetten en ontwikkelen van mensen met de benodigde competenties.
  5. Partners: samenwerken met relevante partners, leveranciers en andere externen.
  6. Resultaten: reflecteren op behaalde resultaten en vaststellen welke nieuwe maatregelen wenselijk zijn.

Wilt u de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs ontvangen? U kunt hem gratis aanvragen via info@ciio.nl.

Voor wie?

Scholen in het Speciaal Onderwijs die inspiratie en aanknopingspunten zoeken om een ambitieus kwaliteitssysteem op te zetten, dat onafhankelijk extern toetsbaar is en dat voldoet aan de eisen van ISO 9001.

Zo werkt CIIO

CIIO zet teams van bevlogen beoordelaars in, die veel ervaring hebben in het Speciaal Onderwijs. Voor het eerste onderzoek vindt altijd een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats met degene die het onderzoek gaat uitvoeren. Alle afspraken worden vastgelegd in een vrijblijvende offerte. Voor het onderzoek komen we een gedetailleerde planning overeen. Tijdens het onderzoek wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Aan het eind van het onderzoek koppelt de beoordelaar zijn of haar bevindingen direct mondeling terug, onderbouwt deze en beantwoordt eventuele vragen. Binnen twee weken ontvangt u een beknopt verslag.

Toetsingsschema

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Schema eigenaar

LECSO (De CIIO Maatstaf is echter van CIIO)

Doelgroep

Scholen in het Speciaal Onderwijs, zowel PO als VO.

Bijzonderheid

Kwaliteitsnorm overlapt de CIIO Maatstaf en daarmee ISO 9001; een positief verlopen onderzoek levert een ISO 9001 certificaat op.

Toetsing

Eerste onderzoek in 2 delen, een certificaat is drie jaar geldig. Jaarlijks vindt een tussentijdse beoordeling plaats. Wanneer de geldigheidstermijn van drie jaar verstrijkt, wordt een vervolgonderzoek gehouden.

Combinatie

Een ISO 9001 onderzoek waarbij ook de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs getoetst wordt, is goed te combineren met een onderzoek op basis van de Maatstaf MVO.

 

Meer weten over deze toetsing? Neem dan vrijblijvend contact op via info@ciio.nl.