ISO 20252:2019

Wat is het?

De ISO 20252:2019 EN (er is alleen een Engelse versie beschikbaar, deze is verkrijgbaar via www.nen.nl) is een norm voor onderzoeksbureaus. Deze norm bevat eisen ten aanzien van de organisatie (o.a. werving en opleiding, procedures, documentbeheer, privacy, uitbesteding, evalueren en verbeteren) en ten aanzien van de beheersing van het onderzoeksproces (o.a. projectplanning, onderzoeksopzet, steekproeftrekking, dataverzameling, dataverwerking en rapportage).

De toetsing van de ISO 20252:2019 valt niet onder het toezicht van de Raad voor Accreditatie.                         

Wilt u meer informatie ontvangen? U kunt deze gratis aanvragen via info@ciio.nl.

Voor wie?

Het certifcaat voor het voldoen aan de ISO 20252:2019 EN is bedoeld voor (markt)onderzoeksbureaus of onderdelen daarvan.

Zo werkt CIIO

CIIO zet teams van bevlogen beoordelaars in, die veel ervaring hebben met onderzoek en onderzoeksinstellingen. Alle afspraken worden vastgelegd in een vrijblijvende offerte. De eerste stap hierbij is het indienen van een aanvraag, op basis waarvan CIIO beoordeelt of het onderzoeksbureau in aanmerking komt. De volgende stap in de beoordeling is een zelfevaluatie, op basis daarvan maakt de beoordelaar afspraken met de onderzoeksinstelling. Tijdens het onderzoek wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Aan het eind van het onderzoek koppelt de beoordelaar zijn of haar bevindingen direct mondeling terug, onderbouwt deze en beantwoordt eventuele vragen. Binnen twee weken ontvangt u een beknopt verslag.

Toetsingsschema

ISO 20252:2019 EN

Schema eigenaar

NEN

Doelgroep

(markt)Onderzoeksbureaus

Bijzonderheden

Deze norm is één van de vervangers van CQI accreditatie. Positieve beoordeling geeft recht op een ISO 20252:2019 certificaat.

Toetsing

Eerste onderzoek in 2 delen, een certificaat is drie jaar geldig. Jaarlijks vindt een tussentijdse beoordeling plaats. Wanneer de geldigheidstermijn van drie jaar verstrijkt, wordt een vervolgonderzoek gehouden.

Combinatie

Een toetsing is goed te combineren met een CIIO Maatstaf/ISO 9001 onderzoek.

Meer weten over deze toetsing? Neem contact op via info@ciio.nl.