HKZ-norm Mondzorg

Wat is de HKZ-norm Mondzorg?

De HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft in samenwerking met de KNMT en andere professionals in de mondzorg de HKZ-norm Mondzorg ontwikkeld.

De norm maakt een praktische toetsing van zowel professie als randvoorwaarden mogelijk en gaat uit van het vakmanschap en het primaire proces van de zorgprofessional.  Toetsing van de norm bestaat uit visitatie, zelfevaluatie en certificatie in een vijfjarige cyclus. Dit zijn complementaire instrumenten die bijdragen aan het kwaliteitsbewustzijn in de branche. Kenmerken van kwaliteitsbewustzijn zijn het stimulerend verbeteren, de transparantie van processen en werkwijzen en het reflecteren op resultaten.

De HKZ‐norm Mondzorg bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem. De eisen voor dit kwaliteitsmanagementsysteem zijn gebaseerd op de principes van de ISO 9001:2015, en geschreven in een heldere taal die uitnodigt tot actie. Met deze norm kunnen mondzorgpraktijken een systeem opzetten dat helpt om te leren en te verbeteren en niet de nadruk legt op het schrijven van procedures en protocollen. Deze norm sluit aan bij actuele thema’s en bevat onder andere:

  • eisen die de eigen regie van de patiënt ondersteunen;
  • eisen voor het leveren van ‘maatwerk’ aan de patiënt;
  • eisen voor shared decision making;
  • relevante principes uit de Governancecode Zorg;
  • eisen voor risico management op praktijk‐ en procesniveau;
  • eisen voor stakeholdermanagement;
  • eisen voor samenwerking met interne en externe ketenpartners;
  • eisen voor veiligheidscultuur;
  • eisen voor patiënt‐ en medewerkersveiligheid.

Meer informatie over de HKZ en de HKZ-norm vindt u op de website van de HKZ.

Voor wie is de HKZ-norm Mondzorg bedoeld?

Elke praktijk in de mondzorg, waaronder algemene tandheelkunde, mondzorgkunde, differentiaties, tandprothetiek, en specialisaties (zowel orthodontisten, als MKA-chirurgen), ongeacht praktijkvorm, omvang of type activiteiten.

Hoe werkt CIIO?

CIIO zet zeer ervaren auditoren in, die actief werkend zijn in de branche en bekend zijn met de actuele thema’s in de mondzorg. In nauwe afstemming met de opdrachtgever wordt het certificatieproces vormgegeven. Een gedegen voorbereiding  zorgt voor een verdiepend auditgesprek en waardevol onderzoek. Een helder verslag en duidelijke bevindingen completeren een goede audituitvoering.

CIIO is specialist op het terrein van professionele dienstverlening. CIIO is erkend door de Raad van Accreditatie. CIIO hanteert de CIIO Maatstaf voor ISO 9001-beoordelingen. De ISO 9001 heeft  als basis gediend voor de HKZ-norm Mondzorg. Met het keuren op grond van deze vastgestelde normen heeft CIIO dan ook al jaren ervaring.

Meer weten over deze toetsing? Neem contact op via info@ciio.nl.