Van CQI naar ISO

Zorgaanbieders die hun klantervaringen willen meten via de gestandaardiseerde methode voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg (CQ-index of PREM) en de resultaten van het onderzoek voor externe verantwoording willen gebruiken, dienen hiervoor een CQI-geaccrediteerd meetbureau in te schakelen. Voor een overzicht van geaccrediteerde meetbureau's, zie ons Klantenregister

De eisen voor dit accreditaat zijn ontwikkeld door CIIO en het Centrum Klantervaringen in de Zorg (CKZ) gezamenlijk. CKZ is sinds januari 2013 opgenomen in het Zorginstituut Nederland. Echter het onderhouden van het CQI-accreditatieschema is geen logisch onderdeel van de taken van Zorginstituut Nederland. Het blijft echter belangrijk dat:

  • Er zorgvuldig en compleet geregistreerd wordt. 
  • Metingen gestandaardiseerd worden uitgevoerd met inachtneming van de privacyregelgeving.
  • Resultaten van kwaliteitsmetingen zorgvuldig worden samengevoegd.
  • Resultaten van kwaliteitsmetingen vergelijkbaar worden gemaakt.

Daarom heeft het Zorginstituut Nederland besloten het CQI-accreditaat te vervangen door twee alternatieven: ISO 9001 (Basiseisen kwaliteitsmanagementsysteem) en ISO 20252 (Marktonderzoek). Beide normen worden ook door CIIO getoetst. De afgegeven CQI accreditaten blijven geldig gedurende de looptijd.

Wilt u informatie ontvangen? U kunt deze gratis aanvragen via info@ciio.nl.