Certified Management Consultant

  • Werk je al langere tijd als organisatieadviseur?
  • Wil je opdrachtgevers vertrouwen geven in jouw vakmanschap als adviseur?

Laat je dan accrediteren tot Certified Management Consultant (CMC).

Wat betekent Certified Management Consultant?

CMC is een internationaal erkende persoonscertificering, ontwikkeld in ICMCI-verband. Een CMC-er toont aan de competenties te hebben opdrachtgevers professioneel te kunnen adviseren en zich daarbij te houden aan een ethische code voor organisatiekundigen en -adviseurs.

In Nederland houdt de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (Ooa) zicht op de eisen voor de CMC-er. Ook houdt de Ooa een overzicht bij van alle CMC-ers in Nederland.

Er zijn verschillende manieren om CMC-er te worden

Op de site van de Ooa staan de opleidingsinstituten en adviesbureaus vermeld die het ATP/ACP-keurmerk hebben.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Gerrit Corbijn van Willenswaard | Senior teamleider