Certified Management Consultant

  • Werk je al langere tijd als organisatieadviseur?
  • Wil je opdrachtgevers vertrouwen geven in jouw vakmanschap als adviseur?

Laat je dan accrediteren tot Certified Management Consultant (CMC). Aanmelden kan hier.

Wat betekent Certified Management Consultant?

CMC is een internationaal erkende persoonscertificering, ontwikkeld in ICMCI-verband. Een CMC-er toont aan de competenties te hebben opdrachtgevers professioneel te kunnen adviseren en zich daarbij te houden aan een ethische code voor organisatiekundigen en -adviseurs.

In Nederland is de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (Ooa) de beheerder van de eisen voor en certificering tot CMC-er. Ook houdt de Ooa een overzicht bij van alle CMC-ers in Nederland. Lidmaatschap van de Ooa is daarom een vereiste om CMC'er te kunnen worden en blijven.

Er zijn verschillende manieren om CMC-er te worden

CIIO is de onpartijdige en objectieve beoordelaar die in opdracht van de Ooa de CMC-certificering verzorgt. Neem contact op als je meer wilt weten over de werkwijze. In het tarievenoverzicht is terug te vinden welke kosten we voor de diverse onderdelen van de CMC-certificering rekenen.

Ook toetst CIIO aanvragers voor het ATP- en ACP-keurmerk.  Op de site van de Ooa staan de opleidingsinstituten en adviesbureaus vermeld die het ATP/ACP-keurmerk hebben. Dit is ook via het CIIO-klantenregister in te zien (selecteer dan ATP resp. ACP).

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Gerrit Corbijn van Willenswaard | Senior teamleider