Cliëntgestuurde Wijkzuster

Wat is het?

Cliëntgestuurde zorg geeft cliënten de regie en stimuleert hen om hun eigen kracht en netwerk in te zetten. Het Toetsingskader Cliëntgestuurde Wijkzuster geeft de cliënt duidelijkheid over de kwaliteit van de aangeboden cliëntgestuurde zorg van (thuis)zorgorganisaties. Wanneer aan alle eisen voldaan is, wordt een keurmerk uitgereikt. De eisen voor dit keurmerk zijn door CIIO opgesteld op verzoek van en in samenspraak met De Regionale Kruisvereniging West-Brabant.

Het Toetsingskader Cliëntgestuurde Wijkzuster kent vier perspectieven:

1.Cliëntperspectief: ervaart de cliënt van de wijkzuster dat de eigen regie en de eigen kracht centraal staan in de hulpverlening?

2.Medewerkerperspectief: is de wijkzuster qua beschikbaarheid en competenties in staat haar functie op de juiste wijze uit te oefenen?

3.Partnerperspectief: dragen de betrokken partners van de wijkzuster bij aan het realiseren van het doel van de wijkzuster?

4.Managementperspectief: stuurt de organisatie van de wijkzuster, de wijkzuster aan op een manier die de werkzaamheden faciliteert?

Wilt u het Toetsingskader Cliëntgestuurde Wijkzuster ontvangen? U kunt hem hier gratis downloaden.

Voor wie?

(Thuis)zorgorganisaties die de ambitie hebben om hun cliënten zelf de regie over hun welzijn te laten voeren en daarvoor de wijkzuster inzetten. De toetsing voor het keurmerk is een onmisbaar hulpmiddel daarbij.

Zo werkt CIIO

CIIO zet teams van bevlogen beoordelaars in, deels speciaal opgeleide leden van de Kruisvereniging, deels medewerkers van CIIO die veel ervaring hebben in de zorg als medewerker, manager, adviseur en auditor. Voor elk onderzoek vindt altijd een persoonlijk gesprek plaats met degene die het onderzoek gaat leiden. Voor het onderzoek komen we een gedetailleerde planning overeen. Tijdens het onderzoek wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Aan het eind van het onderzoek koppelt de teamleider de bevindingen van het gehele team direct mondeling terug, onderbouwt deze en beantwoordt eventuele vragen. Binnen twee weken ontvangt u een lezenswaardig verslag.

 

Toetsingsschema

Toetsingskader Cliëntgestuurde Wijkzuster

Schema eigenaar

Kruisvereniging West-Brabant en CIIO

Doelgroep

(Thuis)zorgorganisaties en Kruisverenigingen die de wijkzuster terug willen

Bijzonderheid

Het toetsingskader is gezamenlijk ontwikkeld door de Kruisvereniging en CIIO. De beoordelingen worden uitgevoerd door leden van de Kruisvereniging die daarvoor een auditoropleiding gekregen hebben, met begeleiding van beoordelaars van CIIO.

Toetsing

Het toetsingskader kent drie fasen met toenemende eisen. Zolang fase 3  niet bereikt is, is er een jaarlijkse toetsing, daarna een tweejaarlijkse.

 

Meer weten over deze toetsing? Neem contact op via info@ciio.nl.